Bostadsort avgör om du får rätt mot Försäkringskassan

Publicerad 2012-04-26

Stor skillnad i hur förvaltningsdomstolarna dömer i målen

Den som anser att Försäkringskassan fattat fel beslut om exempelvis sjukpenning kan alltid överklaga.

Men chansen att du får rätt påverkas kraftigt av var du bor någonstans.

Det rapporterar DN idag.

– Likartade mål får olika utgång beroende på var i landet de prövas, säger Jan Wressle, enhetschef för Försäkringskassans processjuridiska enhet i Göteborg till DN.

Det är alltså något av ett lotteri för de enskilda individer som känner sig orättvist behandlade av Försäkringskassan.

12 procent eller 41

Den som bor i Stockholm och överklagar ett beslut om sjukpenning har endast 12.3 procent chans att få rätt mot Försäkringskassan. Bor man däremot i Luleå är chansen hela 41,4 procent.

Exakt vad dessa stora skillnader beror på är oklart.

– Det kan bero på hur läkarna skriver intygen, på vårt befolkningsunderlag eller på vår arbetsbalans, att vi har en rimlig arbetsbörda, säger Victoria Bäckström som är lagman för förvaltningsrätten i Luleå.

Ifrågasätter ursprungsbesluten

Enligt Marie Andersson som är lagman vid Stockholms förvaltningsrätt är en ändringsfrekvens på 41,4 som Luleå har "ovanligt hög".

– Det resultatet gör att man undrar över hur bra ursprungsbesluten är, men det är bara en spekulation från min sida. Jag har ingen förklaring till skillnaderna, men som medborgare tänker jag att jag vill ju vara säker på att myndighetsbesluten är rätt från början.

Avverkar ärenden

Enligt Claes Jansson vid TCO:s rättsskydd verkar det råda olika kulturer på olika förvaltningsrätter. Han säger till DN att man inom storstadsregionerna kan misstänka att det finns ett större intresse för att avverka ärenden än att visa omsorg.