Uppdraget: Åter göra LO till en maktfaktor

Av: Anette Holmqvist, Pär Karlsson

Publicerad:

Thorwaldsson sista hoppet för en organisation på dekis

Han är LO:s sista hopp.

Karl-Petter ”Kålle” ­Thorwaldsson, 47, tar över som ordförande i en ­organisation på dekis.

Hans uppdrag: ena styrkorna och göra LO till den maktfaktor det en gång var.

har tappat 500 000 medlemmar Karl-Petter Thorwaldsson föreslås ta över som LO-bas – men det är en organisation i spillror han kommer till. Sedan 2000 har LO tappat en halv miljon medlemmar, och de interna stridigheterna rasar för fullt.
har tappat 500 000 medlemmar Karl-Petter Thorwaldsson föreslås ta över som LO-bas – men det är en organisation i spillror han kommer till. Sedan 2000 har LO tappat en halv miljon medlemmar, och de interna stridigheterna rasar för fullt.

När Wanja Lundby-Wedin valdes till ny LO-ordförande i september 2000 rann glädje­tårarna nedför hennes kinder. Som organisationens första kvinnliga ordförande tog hon över ett LO som fortfarande hade gott självförtroende.

Tolv år senare präglas LO i dag av svåra interna stridigheter och medlemsförbunden har tappat en halv miljon medlemmar.

Sedan Wanja Lundby-Wedin drogs in i den kontroversiella AMF-affären 2009 har LO dessutom haft svårt att nå ut i samhällsdebatten.

– Hon har varit en ”lame duck” sedan AMF-skandalen och det har funnits en mycket stor irritation över att hon inte lyckats nå ut, ­säger en källa inom LO.

”Splittringen en sorg”

Det är alltså inget lätt uppdrag som väntar på Karl-­Petter Thorwaldsson, som föreslås ta över som LO-bas. Att vända den negativa medlemstrenden är akut.

– Det handlar om makt, resurser och inflytande. Tappar man medlemmar är det svårt att vara en samhällsaktör som driver frågorna som är ­viktiga på arbetsplatserna, säger S-debattören Eric Sundström.

Men Thorwaldsson måste också ena den djupt splittrade organisationen. I den senaste avtalsrörelsen ställde flera förbund inte upp på LO:s gemensamma krav mot arbetsgivarna.

– Splittringen har varit en sorg som alla vet om i rörelsen. En av de äldsta fackliga deviserna är ”enade vi stå, söndrade vi falla”. Att lappa ihop relationerna blir en ­huvuduppgift för ”Kålle”, säger ­Eric Sundström.

”Jag ska ena”

LO-förbunden räknar nu med att få en ord­förande som syns och väcker opinion i samhället. Thorwaldsson sägs passa i tv-soffor och anses ha gjutit nytt liv i bildningsförbundet ABF, där han är ordförande.

– Han utstrålar glädje och ett engagemang som smittar av sig. Han får det att kännas som att ingenting är omöjligt, säger Ella Niia, ordförande i Hotell- och restaurang.

Karl-Petter Thorwaldsson har redan slagit fast vilka frågor han vill driva för LO om kongressen väljer honom till ordförande på lördag.

– Jag ska ge mig den på att strida för en politik för full sysselsättning igen, att vända den negativa medlemstrenden och ena förbunden inför nästa avtalsrörelse, säger han.

Här är de fem problemen inom LO som Thorwaldsson måste lösa

1. Medlemsraset

Sedan år 2000 har LO:s 14 medlemsförbund tappat cirka en halv ­miljon medlemmar. Att vända den ­trenden genom att hitta nya sätt att locka till sig medlemmar är helt av­görande för att LO ska uppleva gamla glansdagar.

År 2000 var organisationsgraden 84,7 procent, 2012 är den nere på 68,1 procent.

2. Den bristande samordningen mellan förbunden

De senaste åren har LO:s förbund haft mycket svårt att enas, och i den senaste avtalsrörelsen var sprickan helt ­öppen. En av de stora knäckfrågorna inom LO har varit synen på kvinno­lönepotter.

Att ena LO igen blir en av de absolut viktigaste utmaningarna för den nya ordföranden.

3. Maktkoncentrationen

Makten har länge varit koncentrerad kring LO:s största förbund, IF ­Metall och Kommunal. 2009 bildades 6F av de mindre förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna, ­Seko och Transport.

Målet var bland annat att bilda en motpol mot de tyngsta förbunden. Här måste en ny ordförande få alla att dra åt samma håll.

4. Opinionsbildningen

LO var en gång en viktig röst men genomslaget i opinionen har minskat dramatiskt. Organisationen skriker ­efter en person som ­förmår tränga igenom mediebruset och föra ut frågor som rör trygghet på jobbet, arbetsmiljö och ­kollektivavtal.

5. Samarbete, inte sammanblandning

Allt fler vill se ett LO som agerar friare i sin relation till S. I valet 2010 röstade bara ungefär hälften av LO:s medlemmar på arbetarrörelsens politiska ben.

Här är LO:s nya ledning*

Ordförande

Karl-Petter Thorwaldsson, från IF Metall.

Vice ordförande

Tobias Baudin, från ­Kommunal.

Andra vice ordf.

Ingela Edlund, från SEKO.

Avtalssekr.

Torbjörn Johansson, från Byggnads.
 

*Valberedningens förslag

Publicerad: