Regalskeppet Svärdet hittat utanför Öland

Upptäckare har hittat regalskeppet Svärdet utanför Öland.
Upptäckare har hittat regalskeppet Svärdet utanför Öland.

Upptäckare har hittat regalskeppet Svärdet utanför Öland.

Fartyget sjönk 1676 – samma dag som redan återfunna regalskeppet Kronan.

– Det ska bli spännande att se vilket skick Svärdet är i, säger marinarkeologen och Kronanexperten Lars Einarsson.

Bakom fyndet ligger en dykargrupp under ledning av Carl Douglas på Deep Sea Productions, som bedriver vrakletning i Östersjön.

Svärdet hittades samtidigt som regalskeppet Mars somras, enligt filmaren och journalisten Malcolm Dixelius som företräder vrakletarföretaget. Enligt Dixelius har man bland annat tittat på kanonerna för att kunna identifiera Svärdet.

”Fören väl bevarad”

Historien förtäljer att Svärdet sjönk samma dag som regalskeppet Kronan, den 1 juni 1676. Svärdet sänkes av ett holländskt fartyg. Ett vittne på Öland såg hur krigsskeppet antändes och hur aktern exploderade.

– Det stämmer bra med vraket på bottnen. Fören är väl bevarad. Man kan se kanonportar med kanoner i. Men aktern saknas, säger Malcolm Dixelius.

När skeppet sjönk följde över 600 man och 86 kanoner med ner i djupet.

Svärdet ligger på över 70 meters djup öster om Öland. Dixelius vill inte avslöja positionen än, men säger att fartyget vilar ”på gränsen mellan internationellt och svenskt vatten”. Positionen har stor betydelse eftersom fyndet tillfaller staten om det är på svenskt territorium.

– Om myndigheterna kommer fram till att det ligger på svenskt vatten måste vi avslöja positionen. Det är inte fastslaget än, och vi undviker helst att uppge positionen för att undvika plundring. Det är bland annat därför vi inte har berättat om fyndet förrän nu, säger Malcolm Dixelius.

Djupet ett hinder

Marinarkeologen Lars Einarsson, som forskat på regalskeppet Kronan i många år, hoppas att det går att undersöka Svärdet närmare. Men han ser djupet som en stort hinder.

– Alla skeppsvrak är tidskapslar. Det skulle vara spännande att undersöka hur det var byggt, vilka kanoner som finns kvar, och vilken utrustning som fanns ombord. Men ligger det på samma djup som Mars, över 70 meter, kan det vara svårt att komma åt det för dykare, säger Einarsson.

Enligt Lars Einarsson är det väl dokumenterat vad som fanns ombord när fartyget sjönk när det gäller utrustning och antal kanoner. Däremot vet man inte om det finns någon guldskatt ombord, som det gjorde på Kronan.

– På Kronan hittade vi två guldskatter och tre gömmor med silver. Silvret vägde 70 kilo, säger Einarsson.

Publisert: