”Vi kommer att se över våra rutiner”

NYHETER

Att fångar avviker från frigång är ovanligt, menar överläkare Erik Kall på Säters sjukhus.

Nu har det hänt två gånger – på mindre än en månad.

– Vi kommer självklart att se övre våra rutiner, säger Erik Kall.

Han finner ingen statistik över antalet fångar som avviker från frigång, men menar att det är väldigt ovanligt.

– Det händer sällan. Att det sker två gånger på så kort tid har jag aldrig varit med om. Det är minst ett år sedan någon över huvud taget misskötte sin frigång, säger Erik Kall.

Med det menar han att ingen ens kommit tillbaka för sent efter en så kallad fri förmån – frigång eller permission.

Vad gick fel de här gångerna?

– Jag kan inte ge något klart svar på det. Vi ser inga händelser som skulle medföra detta. Det var inget vi trodde skulle ske, då skulle aldrig gett dem frigång.

Enligt Erik Kall har ansvariga "självklart gjort en missbedömning" av situationen i fallen med de båda rymmarna.

– De har avvikit och det är händelser som inte får ske. Men vi göra alltid noggranna bedömningar.

Kommer ni att se över era rutiner?

– Ja, det kommer vi självklart att göra. Om en ovanligt händelse inträffar ser vi alltid över våra rutiner.