Upproret mot SJ har nått riksdagen

Av: Johan M Söderlund

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2 | Foto: Foto: Anna-karin drugge
”Tågresenärer borde ha samma rättigheter som de som flyger”, tycker Ulla Löfgren i trafikutskottet.

Politiker från alla partier säger sig nu vilja stärka tågresenärernas skydd.

– Folk ska inte behöva försämra sina liv för att vara miljövänliga, säger Ibrahim Baylan (s), ordförande

i trafikutskottet.

I veckan har Aftonbladet berättat otaliga historier om resenärer som blivit strandsatta ute i skogen, fått uthärda timmar i stekheta tågvagnar eller stått på perrongen utan att tåget kommit alls. För detta har de kompenserats med värdecheckar – inte kontanter.

Politikerna i riksdagens trafikutskott är eniga om att något måste göras.

Skrivit till SJ

– Jag pendlar själv ett par gånger i veckan och har börjat föra statistik på alla fel och förseningar jag drabbas av. Jag är inte nöjd med vd Jan Forsberg och styrelseordförande Ulf Adelsohn och har skrivit brev till dem och berättat hur situationen ser ut, säger Annelie Enochson (kd).

Även utskottets ordförande Ibrahim Baylan (s) tycker att läget är allvarligt:

– Vi kan inte kräva att folk ska vara miljömedvetna och åka tåg om det hänvisar dem till ett sämre liv.

”Borde göra studiebesök”

Enligt Annelie Enochson är synen på förseningar och kompensation helt annorlunda i andra europeiska länder.

– När vi i utskottet åkte snabbtåg i Frankrike var tåget försenat. Då vi kom fram stod personal på perrongen och delade ut reklamationsblanketter till alla passagerare. SJ:s vd borde åka dit på studiebesök.

Aftonbladet ställde tre frågor till politikerna i trafikutskottet

Sven Bergström, (c)

Varför har tågresenärer sämre skydd än flygpassagerare?

– Så borde det inte vara, men jag kan inte svara på varför.

Vad vill du göra åt det?

– Jag kan påverka informellt eftersom utskottet regelbundet träffar SJ:s högsta ledning. Men jag tycker att ett kundorienterat företag som SJ borde ta tag i det här själva.

Är det ok att SJ inte ersätter drabbade resenärer med kontanter?

– Nej. Klart man hellre vill ha pengar.

Ulla Löfgren, (m)

Varför har tågresenärer sämre skydd än flygpassagerare?

– Inom flyget finns en större konkurrens vilket gör att de är villigare att betala ut ersättning. Dessutom styrs flyget av EU-direktiv.

Vad vill du göra åt det?

– Det är väl rimligt att stärka konsumentskyddet. Bäst vore om man fick gemensamma regler inom EU-området.

Är det ok att SJ inte ersätter drabbade resenärer med kontanter?

– Nej. Det borde vara likadant som för flygresenärerna.

Karin Svensson Smith, (mp)

Varför har tågresenärer sämre skydd än flygpassagerare?

– Skyddet för flygresenärerna styrs delvis av internationell lagstiftning.

Vad vill du göra åt det?

– Skyddet ska stärkas så att resenärerna inte blir strandsatta. På lång sikt måste spåren byggas ut och det är vårt ansvar att pengarna skjuts till.

Är det ok att SJ inte ersätter drabbade resenärer med kontanter?

– Nej. Resenärerna ska ha pengar.

Ibrahim Baylan (s), ordförande

Varför har tågresenärer sämre skydd än flygpassagerare?

– Bra fråga. Det kan vara för att flyget är reglerat internationellt och genom EU-direktiv. Samma lagstiftning finns inte för tågen.

Vad vill du göra åt det?

– Jag har känt en växande oro när jag läst artiklarna om hur SJ behandlar resenärerna. Vi måste definitivt titta på det här.

Är det ok att SJ inte ersätter drabbade resenärer med kontanter?

– Inga synpunkter. Vi måste så över resenärernas rättigheter över lag.

Anita Brodén (fp)

Varför har tågresenärer sämre skydd än flygpassagerare?

– Allvarligt talat tycker jag att det är märkligt. Skyddet borde gälla alla oavsett om man åker flyg eller tåg.

Vad vill du göra åt det?

– Som liberal tror jag att ökad konkurrens skulle leda till förbättrad service och konsumentskydd.

Är det ok att SJ inte ersätter drabbade resenärer med kontanter?

– Nej. Det borde väl gå att lösa om viljan finns.

Annelie Enochson, (kd)

Varför har tågresenärer sämre skydd än flygpassagerare?

– Att flyget är hårdare reglerat kan vara en säkerhetsfråga. Men varför kompensationen är sämre kan jag inte svara på.

Vad vill du göra åt det?

– Vi hade ett möte med SJ:s ledning i april och påtalade saker som måste bli bättre, men ännu har vi inte sett några resultat.

Är det ok att SJ inte ersätter drabbade resenärer med kontanter?

– Nej. Man ska kompenseras på samma sätt som när man köpte biljetten.

Peter Pedersen, (v)
Varför har tågresenärer sämre skydd än flygpassagerare?

– Risken finns att om man kräver ersättning från tågoperatörerna försämrar de turtätheten för att kunna garantera att komma i tid. Det leder till att färre kan åka.

Vad vill du göra åt det?

– Det som egentligen krävs är massiva satsningar på infrastrukturen. Sen tycker jag att SJ kunde vara bättre på att meddela resenärerna om deras rättigheter.

Är det ok att SJ inte ersätter drabbade resenärer med kontanter?

– Folk vill komma fram i tid. Om de vill ha pengar eller checkar när det inte går kan inte jag bedöma.

Publicerad: