400 tjänster bort på SVT

NYHETER

Pengarna ska gå till program

Sveriges Televisions sparpaket innebär att 400 tjänster försvinner och att produktionen koncentreras till de tre storstäderna och Umeå.

Pengarna som frigörs går enligt ledningen rakt in i programverksamheten.

När SVT för fem år sedan genomförde ett större sparpaket resulterade det i en särskild riksdagsdebatt där flera politiker uttryckte oro för de regionala konsekvenserna. Personalen rasade och några av SVT:s välkända ansikten gick ut i dagspressen och varnade för att public service var hotat.

Stockholm drabbas hårdast

Den nuvarande vd:n Eva Hamilton väljer delvis en annan linje när hon nu presenterar sitt rationaliseringspaket. Merparten av neddragningarna görs i Stockholm och en tredjedel av nedskärningarna drabbar administration och chefer. Hur många uppsägningar det i slutändan kommer att handla om är ännu oklart. Förhandlingarna om en minskning med 65 tjänster i Malmö är redan klara. 150 av SVT:s anställda är över 65 år och därför i praktiken redan pensionärer.

– Nu kommer vi att erbjuda ett antal avtalspaket och vi hoppas naturligtvis att så många som möjligt ska nappa på det. Men vi vet av erfarenhet att det inte kommer att räcka, så det blir nog något hundratal rena uppsägningar, säger Eva Hamilton och tillägger att SVT i praktiken haft anställningsstopp det senaste halvåret.

Ograverat till programmen

Huvudorsaken till SVT:s rationalisering är att kostnaderna stiger mer än dubbelt så mycket som anslagen varje år. Den kvarts miljard som ska bli resultatet ska gå till att täppa till läckorna, enligt SVT-chefen.

– Den ska ograverat gå till att försöka upprätthålla programutbudet på ungefär nuvarande nivå. Alternativet hade varit att börja knapra på alla områden och som public service-bolag måste vi ha råd med både undersökande journalistik och påkostade dramer.

Nedlagt i Norrköping

I rationaliseringspaketet, som presenterades för SVT:s personal på torsdagen, ligger en kraftig koncentration av programresurserna till färre orter. SVT kommer även i fortsättningen att ha bemanning på 28 orter, men det som kallas allmän-tv, vilket är det mesta utom nyheter och sport, kommer att koncentreras till Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Det betyder att många av SVT:s välkända program som till exempel Packat och Klart, Fråga doktorn och en del fritidsprogram av typen Sommartorpet byter produktionsort. Allra värst drabbas Norrköping som helt ska sluta producera allmän-tv.

– Det är en stor smäll som nog inte upplevs som rättvis eftersom de varit duktiga i Norrköping. En annan ort som drabbas är Växjö som gör barnprogram i dag. De kommer i fortsättningen att produceras i Malmö, säger Eva Hamilton.

Björn Ewenfeldt/TT