Tester mot sexskandaler i katolska kyrkan

avEmma Gårdsäter

NYHETER

Präster med starka sexuella begär och homosexuella tendenser ska sållas bort via tester. Det är romersk-katolska kyrkans plan för att förhindra framtida sexskandaler.

Efter en rad sexskandaler inom den romersk-katolska kyrkan kommer nya riktlinjer för framtida präster. Det skriver BBC.

Olämpliga egenskaper

Testerna, som kommer att vara frivilliga, syftar till att undvika "dramatiska situationer" som orsakas av vad de kallar för psykologiska defekter.

Bland de egenskaper som anses vara olämpliga för prästyrket hör "djupt rotade homosexuella tendenser", "osäker sexuell identitet" och "starka sexuella begär".

Visar testerna på något av detta menar författarna till dokumentet att personerna kommer att ha svårt att leva i celibat. Blivande präster måste ha "en positiv och stabil känsla för sin maskulina identitet".

Godkänts av påven

Dokumentet, som har godkänts av påven Benedict XVI, betonar att granskningen alltid måste ha den sökandes samtycke.

De senaste åren har den katolska kyrkan skakats av flera uppmärksammade sexskandaler. Präster, från bland annat USA och europa, har dömts för pedofili. Grupper som arbetar för homosexuellas rättigheter har anklagat kyrkan för att använda homosexuella som syndabockar för övergreppen.