Spanair ekonomiskt huvudbry för SAS

Foto: Olycksplanet i Madrid tillhörde SAS dotterbolag Spanair och kraschen fick SAS aktie att rasa på onsdagen.
NYHETER

Efter den tragiska flygolyckan i Madrid där många befaras ha omkommit rasade SAS-aktien med 6,6 procent.

Det havererade flygplanet tillhörde SAS-ägda Spanair.

SAS har länge utan framgång försökt sälja bolaget som är det näst största på den spanska flygmarknaden, efter Iberia.

Spanairs lönsamhet har stadigt försvagats i takt med att den spanska ekonomin försämrats. Bara under första kvartalet i år redovisade Spanair en förlust på nästan 400 miljoner kronor.

Sparpaket

I juni beslöt SAS ge upp försöken att sälja Spanair och presenterade samtidigt ett omfattande sparpaket som innebär att 15 flygplan tas ur trafik. Dessutom sägs 900 anställda upp. Spareffekten blir knappt 900 miljoner kronor.

SAS dras med ekonomiska motgångar sedan lång tid, trots att flyget fram till i år gynnats av flera års högkonjunktur.

Sparprogrammen har avlöst varandra och bolaget har sagt upp flera tusen anställda.

27 Dashplan på marken

I slutet av förra året tvingades bolaget ställa sina 27 Dashplan på marken efter flera allvarliga incidenter. Dashhaverierna har hittills kostat SAS drygt en miljard kronor.

När nu konjunkturen är på väg nedåt och priset på flygbränsle skenat ser det riktigt dystert ut för bolaget. I april aviserades besparingar på en miljard kronor. Och när delårsrapporten presenterades nyligen – förlust på drygt 400 miljoner kronor – utökades besparingarna med en halv miljard. SAS-koncernen kommer sammanlagt att banta sin personalstyrka med 2 500 jobb.

TT