”Det finns inga dolda budskap vid övergångsstället”

avCaroline Olsson

Publicerad:
Uppdaterad:

Designern: Jag känner mig kränkt. Dementerar bestämt uppgifter om att Herr Gårmanknappen skulle vara ett dolt Jesustecken

Dolda budskap finns vid varje övergångsställe, säger Jan Lund, vd vid företaget Prisma Teknik, som tillverkar Herr Gårman-knapparna. Nu slår designern Kennet Österlin tillbaka och dementerar bestämt Prismas uppgifter.

Pekfingret vid övergångsställen har inget alls med Guds hand att göra.

Så säger designern Kenneth Österlin, som tagit fram designkonceptet.

Han dementerar bestämt tillverkarens uppgifter om dolda budskap.

Aftonbladet avslöjade för en tid sedan att de blå dosorna som sitter vid övergångsställen, lådan där man trycker för att få grön gubbe, har en tämligen okänd innebörd.

I alla fall enligt tillverkaren Prisma Teknik i Tibro.

– Handen betyder ”det finns bara en väg till Gud och det är Jesus”, säger Jan Lund, vd på företaget.

Där inleds arbetsdagen med morgonbön. Under dagen läser man också bibeln tillsammans och ber. Bland 16 anställda finns även en diakon, två förbedjare och en socialarbetare.

I den sekulära världen är företaget dominerande på marknaden och man levererar tryckdosor till 17 olika länder.

Och man är mycket allvarlig i påståendet att fingret som pekar mot knappen inte bara är en snabbkoppling till Herr Gårman utan också till Gud.

– Tanken är för oss att det ska bli känt. Alla människor behöver ha budskap från Jesus, säger Jan Lund.

Känner sig kränkt

Designern Kenneth Österlin slår ifrån sig alla påståenden om fingret.

Till att börja med dementerar han alla påståenden om att det skulle finnas något dolt budskap.

– Det är jag som tagit fram designkonceptet och ritat signallådan för övergångsställen, som Prisma Teknik AB tillverkar. Jag genomförde designuppdraget redan 1990, skriver Kenneth Österlin i en skriftlig dementi idag.

Han försvarar sig också mot Prismas påståenden att han inte designat handen.

– Jag ligger bakom både kåpans utformning och även själva grafiken, det vill säga de unika kartsymbolerna på apparatens sida och handsymbolen som pekar mot knappen man ska trycka på. Skisserna har jag fortfarande kvar och kan bevisa detta. Som upphovsman för den prisbelönta designen känner jag mig kränkt av den förvanskning av designarbetet som sprids i media.

– Det pekande fingret ritades, och är fortfarande en naturlig symbol, för att instruera att man skall trycka på en knapp! Allt annat är efterkonstruktioner!

– Att låta sig luras att det skulle vara någon form av gudstecken är väldigt långsökt. Vad betyder då muspekaren på datorskärmen, i formen av en pekfingerhand, när den hålls över en länk som man kan klicka på?!

”Ingen etablerad symbol”

Kenneth får medhåll av Martin Modéus, som är präst i Svenska kyrkan. Modéus är expert på religiösa symboler och har även doktorerat i riter och hur riter fungerar.

Och även han dementerar att det skulle finnas någon hemlig kristen symbol kopplad till Herr Gårman.

– För egen del har jag aldrig reflekterat över att det skulle vara något dolt budskap vid övergångsställena, säger Modéus.

Handsymbolen med finger som pekar uppåt har visserligen använts i äldre tiders konst, som symbol för Gud – men då med två fingrar. Det tecknet används forfarande vid välsignelsen i både katolska och protestantiska kyrkor.

– Dessutom fanns det inom den karismatiska rörelsen, en riktning i många kristna kyrkor på 1970-talet, någon sorts talessätt där man pratade om "one way" och pekade uppåt. Jag kan tänka mig att personerna på det här företaget kan ha kopplingar till den rörelsen. Men det är ingen etablerad symbol på det sätt som påståtts nu, säger Martin Modéus.

Publicerad: