”Det ska löna sig att vara flitig”

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-02-06

Spjutspetsbetyget A och underkända F i regeringens nya betygsskala

Streck i betyg för storskolkaren.

A i betyg för de allra bästa.

I dag presenterade utbildningsminister Jan Björklund de nya betygsstegen för grundskolan och gymnasiet.

– Det ska löna sig att vara flitig i skolan, sa Björklund.

Senast 2011 för gymnasieeleverna och senast 2012 för grundskolans elever. Det är tidplanen för de nya betygsstegen som ska ersätta dagens bokstavskombinationer där icke godkänd, IG är sämst och Mycket väl godkänd, MVG är bäst.

Istället blir det om regeringens förslag går genom en sexgradig skala där A är bäst och F erkänner icke godkänd. Dessutom läggs ett streck till för den som till exempel har skolkat för mycket för att kunskapen ska kunna värderas.

Lättare höja betyget

– Med fler betygssteg är det lättare för fler elever att höja sina betyg genom en extra ansträngning. Det vill jag uppmuntra, sa utbildningsminister Jan Björklund (fp) när han presenterade förslaget som nu går ut på remiss.

– Ett problem som vi har i dag är just att avståndet mellan betygsstegen är så stort. Många elever känner att hur mycket man än anstränger sig så når man ändå inte upp till nästa steg. Då avstår man istället från den ansträngningen.

Med fler steg tror Björklund att framtidens betyg kommer att bli rättvisare.

En nyhet är också att samma skala ska gälla både i grundskolan och i gymnasiet. I dag saknas betyget IG i grundskolan.

”Ett spjutspetsbetyg”

Att nå toppbetyget A kommer att bli svårare än att få dagens MVG.

– Det blir mer av ett spjutspetsbetyg. Det blir vassare, sa Björklund.

Betyget E blir likamed dagens godkänd.

När det är dags för eleverna att söka in till högskolan kommer bokstavsbetygen räknas om till siffror för att få fram ett medelvärde.

Hur oppositionen ställer sig till förslaget kunde Jan Björklund inte svara på i dag.

– Jag kommer att bjuda in s, v och mp till samtal innan remisstiden har gått ut.

Redan i år räknar Björklund med att förslaget klubbas i riksdagen. Regeringen vill att betygsskalan ska börja användas från årskurs sex.