Nyheter

”En del fiskar fastnar”

Av: 

Johanna Melén

NYHETER

Snart röstar riksdagen igenom den hårt kritiserade lagen om signalspaning

Snart får staten läsa e-post och fax som passerar Sveriges gränser.

Om en vecka röstar riksdagen troligen igenom den våldsamt debatterade signalspaningslagen.

Behöver oroliga kryptera sina mejl nu?

I dag reder aftonbladet.se ut begreppen.

Ett hot mot vår heliga rätt till privatliv eller en naturlig anpassning till ny teknik och nya slags hot från omvärlden?

Bilderna av vad den nya signalspaningslagen faktiskt betyder skiljer sig minst sagt åt.

Frågan var så känslig att riksdagen för snart ett år sedan la alltihop på is. Om en vecka är det dags igen. Egentligen har ingenting förändrats sedan dess.

Nya hotbilder

Det här handlar det om:

Hoten mot Sverige har förändrats. I dag heter riskerna terror, massförstörelsevapen och tekniska sabotage. Inte krig, som förr. Därför behövs nya metoder för att i förväg upptäcka de som planerar till exempel terrorattentat mot svenska mål. Formuleringen ”yttre militära hot” ersätts och blir kort och gott ”yttre hot.”

Tekniken har förändrats. För att få fram information används så kallad signalspaning. Men lagen är föråldrad och i dag kan bara information som sprids via radiovågor fångas upp. Information som kommer från e-post, fax och telefon missar man. Därför ska spaningen moderniseras.

Det är FRA, Försvarets radioanstalt, som sköter signalspaningen på regeringens eller en myndighets uppdrag. Spaningen får bara användas för ”försvarsunderrättelseändamål”, alltså för att upptäcka möjliga hot mot Sverige eller svenska mål.

Mejl-, fax- eller telefontrafiken måste ha passerat Sveriges gräns för att spaning ska vara tillåten.

Skydd för enskilda

Enskilda personer som har rent mjöl i påsen ska skyddas mot FRA:s falkögon:

Fastnar information om en enskild person i FRA-nätet ska den förstöras. Det gäller inte om personen har betydelse för utredningen.

Uppgifter som berör meddelarskyddet och efterforskningsförbudet ska alltid förstöras.

Att allt går rätt till ska Försvarets underrättelsenämnd se till. Dessutom ska FRA:s eget ”integritetsskyddsråd” hålla koll så att ingenting otillåtet sker.

Vad kan man skriva?

Vad är det då som fastnar i FRA:s signalspaningsnät? Vågar man i framtiden skriva om al-Qaida, bomber och granater i sina mejl? Det är svårt att veta säkert. Spaningen utgår från ett antal sökbegrepp som kan bestå av nummer, namn, sammansättningar av ord och av olika ”signaltekniska egenskaper”. Enligt FRA själva är det lite som att fiska:

”Man kan beskriva sökbegreppen som fiskekrokar som sänks ned i en flod. En del fiskar fastnar, men de allra flesta är otillåten fångst och fastnar inte utan försvinner för alltid med strömmen", skriver man på hemsidan.

Om riksdagen röstar ja till förslaget den 17 juni börjar den nya lagen gälla den 1 januari nästa år. FRA ska få tillgång till teleoperatörernas trafik från den 1 oktober 2009.

Fakta: FRA

FRA, Försvarets radioanstalt, är en civil myndighet som hör till försvarsdepartementets verksamhetsområde.

Huvuduppgiften är signalunderrättelsearbete på uppdrag av regering och myndigheter.

FRA leds av en generaldirektör. Förnärvarande heter han Ingvar Åkesson.

Runt 650 personer jobbar på FRA.

Huvudkontoret ligger på Lovön utanför Stockholm.

ANNONS

Mumin-muggarna för 2022 är här! Förboka dem hos Cervera redan nu!

Extern länk från Cervera

Läs mer och köp här!

Vad är sant och falskt om nya lagen?
Publisert: