De åtalade får mildare straff

I dag kom hovrättens dom i Riccardo-rättegången

Straffen mildrades för fyra av fem pojkar som dömdes i Riccardo rättegången. Tre pojkar får ett års sluten ungdomsvård istället för tre år. Ytterligare en av pojkarna friades helt.

Idag klockan 11 kom hovrättens dom i Riccardo-rättegången.

De tre pojkar som tidigare dömts till tre års sluten ungdomsvård för grov misshandel och vållande till annans död fick straffet kortat till ett år.

– Jag är besviken att bevisen räckte till en fällande dom, jag trodde att det skulle bli en helt friande dom, säger advokat Björn Sandin som försvarat pojke B, dömd till ett års sluten ungdomsvård.

Överklaga

Hans spontana reaktion är att överklaga domen.

– Samtidigt måste man se realistiskt på chanserna att få fallet prövat i högsta domstolen.

Även Leif Silbersky som försvarade pojke A kommer att ta sig en ordentlig funderare på om han ska överklaga.

– Det glädjande beskedet med domen är att varken min klient eller de andra pojkarna fälldes för mord. Dessutom har hovrätten värderat straffet helt annorlunda än tingsrätten. Det som är negativt är att pojkarna överhuvudtaget fälldes.

Silbersky är besviken över att pojkarna har pålagts ett kollektivt ansvar för det som hänt.

Bära sitt eget ansvar

– Så ska vi inte ha det i Sverige. Man ska bära sitt eget ansvar, inte andras. Det kommer jag att yrka på om vi överklagar till HD.

Pojke E som tidigare dömts för anstiftan till misshandel friades. Rätten menade att det var oklart om hans handlingar verkligen fick några konsekvenser.

Hovrätten resonerar att misshandeln gick snabbt och att flera av vittnena har personliga relationer med varandra. Därför fanns det anledning att bedöma utsagorna med viss försiktighet.

Hovrätten konstaterar samtidigt att brotten som ungdomarna döms för är mycket allvarliga, om de hade varit vuxna hade straffet blivit fängelse i sex år. Samtidigt kan straffet inte förkortas för de unga, som straff för vuxna kan.

Riccardo-rättegången tas upp i Svea hovrätt igen.
Riccardo-rättegången tas upp i Svea hovrätt igen.

Så dömdes de i tingsrätten

Pojke A, 16 år

Dömdes i Stockholms tingsrätt för misshandel, grov misshandel och vållande till annans död till tre års sluten ungdomsvård.

Pojke A har i tingsrätten erkänt att han satte krokben på Riccardo Campogiani och sparkade honom i bröstet en gång den aktuella kvällen. Har bestritt ansvar och hävdat att han agerade i nödvärn då han bland annat blivit slagen med en flaska i huvudet.

Försvaras av advokat Leif Silbersky.

Pojke B, nu 17 år

Dömdes mot sitt nekande i Stockholms tingsrätt för grov misshandel och vållande till annans död till tre års sluten ungdomsvård.

Pojke B har vittnat om att han såg Pojke A fälla Riccardo till marken och därefter sparkat honom med vänsterfoten.

Försvaras av advokat Björn Sandin.

Pojke C, nu 17 år

Nekar till brott. Åtalet ogillades i Stockholms tingsrätt.

Pojke C har vittnat om hur han såg Pojke A sparka Riccardo samt att Pojke B ska ha utfört "en hoppande rörelse" vid Riccardo.

Försvaras av advokat Åke Broné.

Pojke D, 16 år

Dömdes mot sitt nekande i Stockholms tingsrätt för grov misshandel och vållande till annans död till tre års sluten ungdomsvård.

Pojke D har vittnat om hur han såg Riccardo slå Pojke A samt en annan pojke med en flaska. Han har berättat om hur han såg Pojke A slå Riccardo med knytnäven. Pojke D säger sig inte ha sett dödsmisshandeln.

Försvaras av advokat Bengt H Nilsson.

Pojke E, 16 år

Dömdes mot sitt nekande i Stockholms tingsrätt för anstiftan till misshandel till ungdomsvård. Han nekade även till misshandel och det åtalet ogillades.

Pojke E har vittnat om hur han såg Riccardo slå Pojke A och en annan pojke med en flaska. Han har uppgett hur Pojke A försökte fälla Riccardo men säger sig inte ha sett någon dödsmisshandel. Sedan såg han Riccardo medvetslös.

Försvaras av advokat Björn Törnell.

Så blev straffen

Pojke A: ett års sluten ungdomsvård (tidigare tre år)

Pojke B: ett års sluten ungdomsvård (tidigare tre år)

Pojke C: frias (tidigare friad)

Pojke D: ett års sluten ungdomsvård (tidigare tre år)

Pojke E: frias (tidigare ungdomsvård)

Publisert: