Personal övervakas via mobiltelefonen

NYHETER

Hemvårdare i Malmö följs med GPS-teknik

Chefen ser inte allt de anställda gör.

Det problemet har hemtjänsten i Malmö funnit lösningen på.

I Västra innerstaden kommer varje steg personalen tar att registreras via mobiltelefoner med GPS-sändare, skriver Sydsvenskan.

Hemtjänstpersonalen uppskattar inte arbetsgivarens senaste drag. Facket är mycket kritiskt.

- Det här oroväckande. För mig framstår det som kortsiktiga åtgärder som inte ger något i längden. Det bara ökar klyftan mellan arbetsledning och anställda, säger Marianne Giheden, ordförande i Kommunal sektion 38 och ledamot i Kommunals förbundsstyrelse till Sydsvenskan.

Hemtjänsten i Västra Innerstaden ska effektiviseras och en åtgärd är att GPS-övervaka personalen och grundligt registrera varje arbetsmoment.

I ett försök ska ett 30-tal anställda utrustas med GPS.

- Vi vet inte om vi är effektiva. Det är det vi vill ta reda på, säger Moniqa Hammarström-Martinovic, enhetschef vid vård och omsorg i Västra Innerstaden till Sydsvenskan

Allt övervakas

Systemet kallas Metria Care och är framtaget av statliga Lantmäteriverket. Registreringen sker genom mobiltelefoner med GPS-sändare. Allt - rörelser, serviceinsatser, omsorg och transporter - ska följas.

Arbetsgivaren menar att avsikten inte är att kontrollera personalen, man vill bara kunna planera verksamheten bättre.

Det har de inte lyckats att övertyga facket om.

Den personal som deltar i försöket ska genom koder registrera sina åtgärder och uppge var de befinner sig när och vad de gör.

"Arbetar för hårt"

Fackets uppfattning är att personalen redan arbetar för hårt under allt för tuffa villkor.

- Antalet rehabiliteringsärenden har ökat kraftigt i stadsdelen, säger Marianne Giheden. Många är utbrända eller har belastningsskador.

Hon vill istället att personalen ska bli mer delaktiga i besparingsåtgärderna.

Om försöket slår väl ut kan det bli så att samtliga 270 anställda inom hemtjänsten kontrolleras.

Tidigare artiklar

Fredrik Karlsson