Gift i vanligt mjällschampo

Publicerad:
Uppdaterad:

Kommer ut i naturen - farligt för fisk och kräfdjur

Många mjällschampon innehåller ett ämne som är extremt giftigt. Ämnet finns även i bottenfärger till båtar, men regelverket för schampon är svagare än för färg.

De flesta mjällschampon på svenska marknaden innehåller ett ämne, zinkpyrition, som är extremt giftigt för vattenlevande organismer. Zinkpyrition finns också i vissa båtbottenfärger, men är så miljö- och hälsofarligt att Kemikalieinspektionen förbjudit det i båtbottenfärger för konsumentbruk. Men i hygienprodukter är det tillåtet.

Farligt för vattenorganismer

- Det råder inget tvivel om att zinkpyrition är giftigt för fiskar, kräftdjur och andra organismer som lever i vatten säger Mikael Karlsson ordförande i Svenska naturskyddsföreningen, SNF.

Ämnet bryts visserligen ner men det dagliga användandet av mjällschampo gör att tillförseln till naturen blir kontinuerlig. Att en sådan kemikalie förekommer i schampon är absurt hävdar SNF.

KTF är kritisk till SNF:s uppgifter

Kemisk-tekniska leverantörsförbundets, KTF:s vd Olof Holmer är kritisk till SNF:s uppgifter.

- Zinkpyrition är självklart en godkänd ingrediens för användning av EU:s vetenskapliga kommitté för hygienprodukter, Zinkpyrition är dessutom inte bioackumulerbart och det bryts snabbt ner i reningsverk och miljö till mineralet zink (i jonform), säger Holmer.

Vi använder mjällschampo i onödan

40 procent av svenskarna tror att de har mjäll medan studier visar att kanske bara 15-20 verkligen har mjäll.

- Om man verkligen behöver ett mjällschampo så kan man höra efter på Apoteket, de har mjällschampon utan zinkpyrition. De innehåller ett annat ämne som inte heller är bra men det är bättre, säger Mikael Karlsson.

Mjällschampon som innehåller zinkpyrition

Exempel på mjällschampon i svenska dagligvaruhandeln som innehåller zinkpyrition.

Jonas Vesterdahl

Publicerad: