”Politikernas fel att vi skattefuskar”

NYHETER

Sex av tio tycker att makthavarnas fiffel är orsak till fusket

Fifflandet bland politiker och direktörer är den främsta orsaken till att det skattefuskas i Sverige.

Det anser sex av tio svenskar enligt en undersökning från Skatteverket som Dagens Nyheter har tagit del av.

-Det här är en tydlig förändring som kan bero på att vi haft ett antal ”affärer” under åren, säger Mats Sjöstrand, generaldirektör för Skatteverket till DN.

I tidigare undersökningar har majoriteten svarat att de höga skatterna är den vanligaste orsaken till skattefusk. Nu verkar gigantiska bonusar och lägenhetsaffärer ha ändrat på det.

Istället har de tillfrågade svarat att den främsta orsaken till fusket är att: "personer i framträdande ställning bryter mot samhällets normer".

Negativa till skattefusk

Samtidigt har svenskarna blivit allt mer negativt inställda till svartjobb och skattefusk.

Bara sju procent anser att det är acceptabelt att andra skattefuskar. Men 15 procent kan tänka sig att själva fiffla med skatten, vilket är en minskning med två procent.

Kluvna till svartjobb

Även inställningen till svartjobb har blivit allt mer negativ. En tredjedel i undersökningen tycker att det är rätt att någon som anlitar en hantverkare svart straffas. Men nästan lika stor andel tycker att det inte borde vara straffbart.

Undersökningen är genomförd under hösten 2004 och 3000 slumpmässig utvalda svenskar mellan 18 och 74 år tillfrågades. Svarsfrekvensen var 64 procent, skriver DN.

Kristian Lindquist