Expertens tips: Gör så här när du blir utan el

NYHETER

Tillsammans med Samverkansgruppen i Jönköpings län har han tagit fram handfasta tips så att de drabbade lättare ska kunna ta sig igenom den tid som kommer.Tillsammans med Samverkansgruppen i Jönköpings län har han tagit fram handfasta tips så att de drabbade lättare ska kunna ta sig igenom den tid som kommer.

Töm samtliga vattenbärande system.

Häll spolarvätska i vattenlåsen.

Isolera vattenledningar och vattenmätare.

Ordna alternativa uppvärmningskällor.

Kontakta rörmokare om du inte kan tömma vattensystemen själv.

Ta med dig stöldbegärliga saker om du åker bort.

Ordna med grannsamverkan för att övervaka området.

Fotografera innehållet i frysboxar för att kunna visa försäkringsbolagen vad som gått till spillo.

Tänk på brandrisken om du eldar i öppna spisar och kakelugnar. Skorstenarna kan överhettas. Eldstäder som inte är sotade och kontrollerade får inte användas.

Gasol- och fotogenkaminer måste vara godkända för inomhusbruk. Detta gäller även gasol- och fotogenkök. Följ tillverkarens säkerhets-instruktioner.

Reservelverk måste installeras av fackman.

Strömmen kan komma tillbaka när som helst, tänk på att stänga av spisplattor.

Det är livsfarligt att gå nära nedfallna elledningar, även om de är strömlösa kan elen slås på när som helst.

Försök inte röja ledningsgator på egen hand - det är livsfarligt.

Det finns massor av instabila träd och rotvältor i terrängen, håll dig på avstånd.

Vid längre elavbrott - flytta in i ett mindre rum. Klä dig enligt flerskiktsprincipen, isolera fönstren med filtar, sovsäcken ger värme och liggunderlaget skyddar mot golvkyla.

Vädra då och då för att släppa in luft.

Svante Lidén