Bostadsbolag svartlistar hyresgäster

NYHETER

Register i Malmö innehåller uppgifter om hudfärg, hygien och psykisk hälsa

Malmös kommunala bostadsbolag, MKB, har i flera år svartlistat över tusen personer, hyresgäster såväl som andra, och samlat in underrättelser om deras privata förhållanden, skriver Sydsvenskan.

Registret bryter klart mot lagen, säger Datainspektionen.

Nu inleder överåklagare Sven-Erik Alhem en förundersökning.

Enligt tidningen är syftet med listningen att bostadsbolaget ska kunna vräka misshagliga personer och hindra potentiella hyresgäster från att få en lägenhet hos MKB.

Bedömer hygien och barnuppfostran

Bland annat innehåller registret, som Sydsvenskan tagit del av, information om personers hudfärg och etniska ursprung. I listan bedöms också hyresgästers och övrigas psykiska hälsa, hygien och hur de uppfostrar sina barn.

Några av kommentarerna lyder ”svart och bryter på franska”, ”klent begåvad och mycket ensam” och ”har en bror som är en riktig bråkstake”.

Registret är datoriserat.

”På eget bevåg”

MKB är Malmös största hyresvärd och har i olika sammanhang sagt sig vara ett företag som erbjuder resurssvaga grupper i samhället bostäder.

– Här verkar ett antal anställda ha arbetat med ett register helt på eget bevåg. Detta måste ju innebära att det nu görs en ordentlig genomgång av organisationen inom MKB, säger Christina Wessling, chef för Hyresgästföreningens södra region.

Hon anser att det nästan är omöjligt för en chef att ha full kontroll över innehållet i anställdas pärmar och datorer. Sådant måste bygga på en företagspolicy som reglerar även etikfrågor, anser Wessling.

– De flesta företag och organisationer för något slags register över medlemmar eller kunder, men de är godkända av Datainspektionen och finns inte utom all kontroll, så som MKB:s register verkar vara.

”Fullständigt obegripligt”

Noteringar om hyresgästers betalningsanmärkningar kan accepteras, tycker Wessling.

– Jag förstår att ett bostadsföretag vill se till att få goda betalare bland sina hyresgäster. Men det här sträcker sig ju så oändligt mycket längre. Det är fullständigt obegripligt hur anställda inom MKB kan klassa människor som psyksjuka. Jag har inte i min vildaste fantasi kunnat föreställa mig att sådant förekommer, säger Christina Wessling.

Bryter mot lagen

Datainpektionens jurist Anders Wiklund säger till TT att hyresgästregistret är bland det grövsta han hört talas om.

Registret bryter klart mot flera paragrafer i personuppgiftslagen (PUL).

– Personuppgifter ska alltid behandlas på ett korrekt och "schysst" sätt, de ska vara adekvata och relevanta och

huvudregeln är att den registrerade ska ha lämnat sitt samtycke - något som väl knappast verkar ha skett i det här fallet, säger Wiklund.

Personuppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung eller hälsa finns dessutom på PUL:s lista över helt förbjudna noteringar.

Datainspektionen gör granskningar efter att ha fått in en anmälan och kan även på eget initiativ göra tillsynsbesök hos företag och myndigheter och myndigheter.

- Sådana här register brukar inte komma fram vid inspektioner. De göms undan, säger Wiklund.

Straffet för PUL-brott är böter eller fängelse i upp till två år.

Tror det finns fler listor

Hyresgästföreningens förbundsordförande Barbro Engman säger att förbundet ska göra vad det kan för att komma åt liknande listor hos andra hyresvärdar.

Engman tror att det finns register hos andra bostadsföretag, även om de kanske inte är lika omfattande som MKB:s. En liknande lista ska ha funnits hos ett allmännyttigt bostadsföretag i Uppsala, enligt uppgifter till Hyresgästföreningen.

”Men det är svårt att komma åt förekomsten av sådana här listor eftersom de hålls hemliga”, kommenterar Barbro Engman i ett pressmeddelande och uppmanar Datainspektionen att skärpa kontrollen av hyresvärdar.

Får rättslig hjälp

Det är också en uppgift för kommunerna som ägare att se till att den här typen av register inte förekommer, anser Hyresgästföreningen.

Förbundets kontor i Malmö kommer att företräda de hyresgäster som vill ha en rättslig prövning av registreringen.

Inleder förundersökning

Fastighetsbolagets register ska granskas av åklagare. Överåklagare Sven-Erik Alhem bestämde sig för att tidningsuppgifterna var tillräckliga för att inleda en förundersökning.

– Som åklagare ska man vara försiktig med uppgifter i massmedia om misstänkta brott, men de här uppgifter är så konkreta att vi måste agera omedelbart, säger Alhem till Sydsvenskans nätupplaga.

Han leder sedan årsskiftet ett utvecklingscentrum med inriktning på hatbrott.

MKB:s register ska utredas av kammaråklagare Mats Svensson. Brottsmisstanken gäller först och främst olaga diskriminering men registreringen kan också innebära brott mot personuppgiftslagen.

TT