Husen som gör en miljon sjuka

Stor undersökning i Aftonbladet visar: byggfusk och sjuka hus i 152 kommuner

UTESTÄNGDA FRÅN MÖGLIGA KLASSRUM En alltför vanlig syn i Sverige, där många skolor byggts på så dålig mark, haft usel ventilation och underhållits så illa att de drabbas av svåra fukt- och mögelskador. Just nu saneras Prästängsskolan i Alvesta sedan lärarna slagit larm om att allt fler blivit sjuka. Här börjar snart också en rättstvist om pengar och om metoderna för saneringen och användandet av mögelhund.
UTESTÄNGDA FRÅN MÖGLIGA KLASSRUM En alltför vanlig syn i Sverige, där många skolor byggts på så dålig mark, haft usel ventilation och underhållits så illa att de drabbas av svåra fukt- och mögelskador. Just nu saneras Prästängsskolan i Alvesta sedan lärarna slagit larm om att allt fler blivit sjuka. Här börjar snart också en rättstvist om pengar och om metoderna för saneringen och användandet av mögelhund.

Byggfusk och sjuka hus drabbar över hälften av landets kommuner.

Det avslöjar Aftonbladets undersökning.

Nästan en miljon människor mår illa av att bo och arbeta i hälsofarliga lägenheter, kontor, dagis och skolor.

Aftonbladet har frågat landets samtliga 290 kommuner om de under den senaste femårsperioden hittat byggfel i nyproduktionen eller om man tvingats åtgärda sjuka hus.

Många kommuner har dålig koll på läget. Resurser saknas, regler för kontroll och tillsyn är ofta otydliga.

Sammanställningen visar ändå:

152 kommuner (52 procent) uppger att de har sjuka hus. Tusentals byggnader lider av mögel, fukt och brister. Skolor, dagis, bostäder, kontor ?

45 kommuner (16 procent) har upptäckt fel i nybyggandet.

76 kommuner (26 procent) säger att de inte haft några fall med vare sig byggfel eller sjuka hus på senare år. Vanlig orsak är helt enkelt att man knappt byggt någonting.

Slår man ihop allmänna klagomål på fukt, mögel och ventilation förekommer de hos 244 kommuner (84 procent).

Problemen finns kvar

När svaren varit otydliga har vi kompletterat med rundringning och arkivsökning.

Aftonbladet gjorde sin första artikelserie om sjuka hus redan 1982. Då var begreppet rätt okänt – och bidrog till att statliga Småhusskadenämnden startade. Vi

har sedan följt upp med serier om bland annat farligt flytspackel och sjuka skolor.

Skrämmande är att problemen, trots all forskning och erfarenhet, är minst lika stora i dag. Och att skador och sjuka hus-symptom – som Aftonbladet nu avslöjar – förekommer i hela landet.

Även om debatten på senare år varit koncentrerad till Stockholm. Främst byggskandalen på mögliga Moderna museet vars renovering och flytt kostar runt 110 miljoner. Och till byggfuskets Hammarby sjöstad, där enbart storentreprenören Skanskas ”fuktnota” går på 50 miljoner kronor.

Det allvarligaste är givetvis att sjuka hus även ger sjuka människor.

Får astma och allergier

Närmare en miljon svenskar uppger, enligt Socialstyrelsen, att de allmänt känner sig trötta, upplever torrhet eller irriteras i slemhinnorna när de är inomhus.

Men hundratusentals människor får riktigt svåra problem, utvecklar allergier och astma. Förutom alla de vanliga sjuka hus-symptomen: rinnande ögon, sveda, nästäppa, andningsproblem, heshet, rodnad, trötthet, huvudvärk, nysattacker, hosta, koncentrationssvårigheter ?

Regeringens nybildade råd för byggkvalitet bedömer kostnaden för byggfel till ”större än tio procent”. Det blir jättesummor på en bransch som omsätter närmare 200 miljarder per år i investeringar.

Nationalskandalen med sjuka hus för miljarder måste alltså kopplas till akuta eller framtida vårdkostnader – för nya miljarder.

Lennart Arnstad

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN