Du kartläggs av Jehovas vittnen

NYHETER

Varje besök registreras

Jehovas vittnen kartlägger de människor de besöker.

Namn och gatuadress skrivs ner - tillsammans med beskrivningar om personerna.

- Det är för jävligt, säger Annette Bystedt-Håkansson.

Foto: ULF HÖJER
"FÖR JÄVLIGT" Efter besök hos Annette Bystedt-Håkansson skrev Jehovas vittnen: "ej övertygad" i sina anteckningar.

Dörrknackare från Jehovas vittnen beskriver henne som "ej övertygad" och anhängare av utvecklingsläran.

- Det stämmer. Jag tror inte på deras religion.

I måndags hittade två elvaåriga pojkar på väg hem från skolan i Haninge broschyrer och annat material från Jehovas vittnen.

"Obehagligt"

I en plastficka finns en karta där ett hus är markerat. Där ligger även lappar med namnen på dem som bor i huset, tillsammans med kommentarer om dem.

Totalt är det nio små lappar där dörrknackare från Jehovas vittnen skrivit ner korta beskrivningar som: "evolutionist ej övertygad", "metodist", "undernäring Ta med någonting om sjukdomar Fru sjuk".

- Jag upplever det här som obehagligt. Under deras senaste besök var det två män med en liten flicka i en barnvagn som knackade på min dörr, säger Annette Bystedt-Håkansson.

Det märks tydligt att lapparna gått runt bland en mängd olika personer.

Åtminstone tre distinkt skilda skrivstilar går att urskilja i texten, och lapparnas papper är också av olika sort.

Flera bokstavs- och sifferkoder finns också nedtecknade tillsammans med namnen.

Numrerade distrikt

På plastfickan som innehåller lapparna står numrerade distrikt och antalet besök i byggnaden. Något som verkar visa på att den här byggnaden inte är den enda där de boende förs upp på listor.

Görgen Svensson, talesman för Jehovas vittnen i Sverige, tycker inte att lapparna är märkvärdiga.

- I en uppsökande verksamhet måste man göra minnesanteckningar för egen del så att man vet vem man talat med eller inte träffat.

22 500 medlemmar i Sverige

Zendry Svärdkrona