Bodström vill granska lag mot barnpornografi

NYHETER

Justitieminister Thomas Bodström är inte nöjd med lagen mot barnpornografi.

Nu flaggar han för en översyn av den.

Det finns speciellt några delar av lagstiftningen som Bodström vill ska granskas närmare.

I dag är det kriminellt att inneha barnpornografi. Justitieministern vill undersöka om det också ska bli straffbart att titta på barnporr över internet, något som är lagligt i dag så länge bilderna inte sparas på datorn.

I januari 1999 kom den senaste skärpning av lagen mot barnpornografi. Då blev innehav olagligt.

– Det måste gå några år för att man ska göra en ordentlig utvärdering som är relevant och för att man ska se vilka frågor som är särskilt aktuella. Nu har det gått sex år, säger Thomas Bodström till TT.

Definition av barnporr

Utredningen ska även se över gränsdragningarna för vad som räknas som barnpornografi. Det kan gälla bilder som i sig kan vara oskyldiga, exempelvis nakna barn på en badstrand, men som får en annan innebörd när de publiceras i pornografiska sammanhang.

En annan punkt som ska utvärderas är preskriptionstiden för barnporrbrott. Frågan är när preskriptionstiden ska börja gälla.

– Ska man göra på samma sätt som inom sexualbrottslagstiftningen, där man höjer upp till 18 år och preskriptionstiden börjar löpa därifrån?

Utredningen ska även undersöka om drabbade barn kan få ökad möjlighet till skadestånd, enligt Dagens Nyheter.

– När bilder ligger kvar är det ett upprepat brott och barn kränks gång på gång, säger Thomas Bodström till TT.

Under våren kommer direktiv att tas fram för utredningen.

TT