"Har barnet yrsel ska man undersöka hjärtat"

NYHETER

Hjärtläkarna om symptomen som kan varna

Oron för att barn tränar för hårt är stor hos många föräldrar efter att två pojkar på kort tid hastigt dött efter sin fotbollsträning.

Orsakerna till deras död vet man ännu inte säkert, mer än deras hjärtan plötsligt slutade slå.

I vissa fall kan det finnas möjlighet att förhindra ett så tragiskt förlopp.

- Men man kan aldrig ge garantier, säger barnhjärtläkaren Anders Jonzon, överläkare vid Uppsala Akademiska sjukhus.

Han förklarar att det finns många varianter av störningar på barns hjärtan. I en del fall kan man se det på EKG.

Har barnet har yrsel, hjärtklappning eller svimmar är det varningssignaler. De kan vara helt ofarliga.

Men då bör man ändå låta hälsocentralen göra en EKG-undersökning.

I en del familjer finns det en historia av hjärtproblem. Därför bör föräldrar som har barn som tränar tänka efter hur det ser ut i deras släkt.

Ärftlig hjärtsjukdom

- Finns det en ärftlig benägenhet för arytmi kan man i en del fall se det på EKG.

- Har man till exempel någon i släkten som dött tidigt i hjärtsjukdom så bör familjen utredas.

Det innebär blodtrycksmätning, EKG och blodprov. I de fall man vill vara absolut säker kan man gå vidare och göra en ultraljudsundersökning.

Bengt Eriksson är professor emeritus vid Östra sjukhuset i Göteborg och specialist på barnhjärtan. Han anser inte att det är några faror för friska barn att idrotta.

- Elitidrottare får förstorat hjärta av att träna hårt. Det arbetar effektivare. De kan få problem med hjärtflimmer när de slutar träna.

- Men det är ingen fara för barn att idrotta om man de ett friskt hjärta.

IOK rekommenderar hälsokoll

Inom idrotten är plötslig död i hjärtsjukdom känt och ett problem man vill göra något åt.

Internationella Olympiska Kommitten, IOC, har en lista på symptom som kan tyda på hjärtproblem.

IOC:s rekommendationer är att alla yngre än 35 som ska utöva idrott bör genomgå en undersökning där symptom som kan tyda på hjärtproblem identifieras.

I Italien har man ett förebyggande arbete. Alla som vill idrotta i en klubb måste gå igenom en hälsoundersökning innan de börjar.

- Där har man tack vare det fått ner antalet som avlidit i samband med idrott avsevärt, säger Bengt Eriksson.

Så kollar du barnet

Ditt barn ska inte träna om

1. det har en infektion i kroppen eller/och feber. Vitala organ kan bli infekterade.

2. om barnet har yrsel eller svimmar lätt. Då bör du låta barnet genomgå en undersökning.

3. om det finns hjärtproblem i familjen. Även då bör barnet undersökas innan det börjar träna på allvar.

90 procent av de som dör under idrottsutövning har hjärtsjukdom.

IOK rekommenderar därför att alla som är under 35 och ska börja idrotta på allvar genomgår hälsoundersökning där följande frågor ställs:

Läs mer:

Simone Söderhjelm