Bobby förlorade familj, flickvän och vänner i diskoteksbranden

Han höll sin flickvän i handen men i brandröken och kaoset tappade de bort varandra. För Bobby Stankovic, då 16 år, ledde det till sorg, skuldkänslor och många års destruktivt liv.

Minns ögonblicket då de insåg att de kanske skulle dö
”Jag brukar tänka att jag haft tre livsfaser”