Troende mindre intelligenta

Publicerad 2013-08-13

Stockholms moské och Katarina kyrka.

Icketroende personer är mer intelligenta än religiösa.

Det framgår av en amerikansk genomgång av 63 vetenskapliga studier, skriver Dagens Nyheter.

Ett forskarteam i USA har analyserat 63 vetenskapliga studier, från så långt tillbaka som 1920-talet fram till fjolåret. De fann ett ”tillförlitligt negativt samband mellan intelligens och religiositet” i 53 av studierna, skriver The Independent.

En av de studier som granskades i genomgången var en analys av trosuppfattning hos 1 500 personer med hög intelligens (över 135 i IQ). Den studien inleddes 1921 med unga barn och pågår än idag.

Smarta mindre religiösa

Den nya genomgången har visat att ju intelligentare ett barn är, desto mer troligt är det att barnet vänder sig bort från religion redan tidigt i livet.

Enligt undersökningen finns det också samband hos äldre personer, där individer som har en intelligens över medel är mindre benägna att vara religiösa.

Faktorer som kön och utbildning har inte påverkar sambandet, enligt undersökningen.

Endast analytisk intelligens

Som förklaring till sambandet presenterar man att intelligenta människor kan vara mindre benägna att vara religiösa då de förknippar sig med idéer som rör självkontroll.

Man är även självkritiska till vad man hittat, och menar att man endast definierat intelligens som en analytisk förmåga – att resonera, planera, lösa problem, abstrakt tänkande och att kunna förstå komplexa idéer – och inte räknat med kreativ och emotionell intelligens.

Undersökningen, The Relation Between Intelligence and Religiosity: A Meta-Analysis and Some Proposed Explanations, publicerades nyligen i Personality and Social Psychology Review.

Ledare för undersökningen var professor Miron Zuckerman.