"Tuppfäktning" i försvarsberedningen

Svårt för partierna att komma överens

I dag presenterade försvarsberedningen rapporten om svenska försvarets framtid.

Men S och Alliansen har inte kunnat enas om budgeten – som övriga inte ens anser hör hemma i beredningen.

– Det har lett till en tuppfäktning mellan S och M, säger Torbjörn Björlund (V) till Aftonbladet.

Det var tänkt att försvarsberedningen, där alla riksdagspartier ingår, skulle ha redovisats redan den sista mars. Men på grund av den senaste tidens "mycket oroande utveckling" i Ukraina förlängdes tiden.

Siffror ny fråga

I tisdags var det meningen att rapporten om framtidens försvar skulle ha presenterats, men eftersom partiernas representanter inte har kunnat komma överens har presentationen skjutits upp till i dag.

Så sent som i natt pågick fortfarande förhandlingarna.

Tidigare har beredningen främst tagit ställning till analys av läget och riktlinjer. Men sedan Alliansen presenterade sitt förslag om 5,5 miljarder för tre veckor sedan har mer precisa budgetfrågor trots det tagit sig in i beredningsdiskussionerna.

Socialdemokraterna vill höja anslagen så att de 2018 är 900 miljoner kronor högre än vad regeringen föreslår. M kräver svar om var pengarna ska tas ifrån och har givit ett motförslag på 75 miljoner kronor.

Bråk om frågemöjligheter

V vill höja anslagen men avvaktar med att komma med en exakt siffra. MP vill på sikt minska försvarsbudgeten men Peter Rådman (MP) uppger att det är "en förhandlingsfråga".

Inför pressträffen vid regeringskansliet klockan 9 får journalisterna veta att det inte finns möjlighet att gemensamt ställa frågor då Widegren ska presentera beredningens rapport. I stället ska endast enskilda intervjuer ges.

– Det här är odemokratiskt. Det är ett upplägg ni har börjat köra med på senaste tiden, protesterar flera journalister och de flesta skriver under en protestlista mot förfarandet.

M: "S orkade inte hela vägen fram"

Beredningsordförande Cecilia Widegren (M) inledde med att säga att försvarsberedningen anser att det viktigaste är att öka den operativa förmågan, vilket är syftet med samtliga förslag som man "med bred samsyn" kommit fram till.

Hon avslutade presskonferensen:

– Vi har nått en bred samsyn i en gedigen försvarspolitiska rapport. Men den är något snävare än den säkerhetspolitiska. Jag beklagar att S under ledning av Löfven avviker ett halvt steg precis innan målsnöret. Man har inte kunnat precisera sitt förslag och redovisa finansiering.

– Vi kan konstatera att S inte orkade hela vägen fram, och det beklagar vi från regeringen, avslutar Widegren.

Socialdemokraternas försvarspolitiske talesperson Peter Hultqvist var inte med på podiet och kunde inte svara.

– Det är ett påhopp som inte är acceptabelt, sade han efteråt.

Fler plan och u-båtar

Beredningen vill stärka personalförsörjningen och mer materialförmågor med ett utökat antal u-båtar till fem stycken, och utöka beställningen av antalet JAS 39E-plan från 60 till 70.

Enligt Alliansens linje vill man förstärka budgeten med 5,5 miljarder per år jämfört med 2014.

Samtliga krigsförband ska ha krav på tillgänglighet och beredskap: max en vecka från beslut ska man stå redo, enligt beredningen.

Ett nytt luftvärnsbataljon med en ny räckvidd ska också införas.

Ökat samarbete med andra länder, framför allt Norden, föreslås. Man vill bland annat se avancerade flygövningar över Östersjön, motsvarande amerikanska Red Flag.

Beredningen vill även juridiskt se över större samarbete med polisen. Hemvärnsförbandens tillgänglighet ska öka.

Framtiden blir allt svårare att förutsäga, slår beredningen fast.

S: "Regeringen agerar oseriöst"

Peter Hultqvist säger efter presskonferensen:

– Pengarna regeringen föreslagit kommer inte räcka..

– Vi har bidragit oerhört mycket till rapporten. Men regeringen agerar inte på ett seriöst sätt. Vi skulle böja oss i ett läge där de fått agera villkoren, säger han. Vi har haft en fullständigt uppriktig ambition. Regeringens nivå är låg. Oavsett vad Widegren säger är det en realitet som inte går att komma ifrån. 75 miljoner när vi ville ha 900 är inte mycket pengar. Verkligheten kommer att tränga sig på: att vi har en för svag finansiering de kommande åren.

Miljöpartiets Peter Rådberg uppger att MP är överens med S om analysen av omvärldsläget.

– Men att det skulle behöva innebära att man rustar upp militärt och lägga pengarna på JAS-plan håller inte vi med om. Det skulle kunna läggas på skola och annat. Vi har mycket större hot i framtiden, framför allt klimathotet.

Generellt vill Någon exakt summa för hur stor försvarsbudgeten skulle bli vill han inte säga.

– Det är en förhandlingsfråga, och jag utgår från att S skulle behöva ta hänsyn till oss.

"Har varit tuppfäktning"

Torbjörn Björlund (V) säger att Vänsterpartiet vill utöka budgeten för försvaret, men anser inte att diskussionerna om exakta siffror har hört hemma i beredningen.

– Sedan regeringens utspel om 5,5 miljarder för några veckor sedan har det förts in i beredningen också. Vi har bara att ta hänsyn till riktlinjer och inte exakt budget på det sättet. Det accentuerades under senaste veckan och blev en tuppfäktning mellan framför allt Socialdemokraterna och Moderaterna. Jag förstår att S drogs in i det, men jag lägger hela skulden på Alliansregeringen som förde upp det här på ett felaktigt sätt, säger han.

– Sättet att avsluta presskonferensen på var ovärdigt. Det visar att man inte har intresse att framhålla en bred överenskommelse, utan i stället skapa konflikter.

För 2014 budgeterade Socialdemokraterna lika mycket som regeringen. Sverigedemokraterna vill höja anslagen med 3 miljarder kronor medan Miljöpartiet valde att minska dem med 1,6 miljarder kronor. Vänsterpartiet vill minska försvarets anslag med drygt en miljard kronor.

Svenska freds: "Kraftig upprustning"

Svenska Freds är kritisk mot Försvarsberedningens miljardsatsning.

– Både Socialdemokraternas och Moderaternas förslag innebär en kraftig upprustning och tillbakagång till att prioritera ett traditionellt territorialförsvar, säger ordförande Anna Ek i ett pressmeddelande. 

Organisationen tar upp att beredningen slår fast att det fortsatt inte finns något militärt hot mot Sverige inom överskådlig tid.
– Det är anmärkningsvärt att analysen om att det inte finns något militärt hot reflexmässigt verkar försvinna när det kommer till att presentera konkreta åtgärder. Vi ifrågasätter starkt den koppling som görs mellan utvecklingen i Ukraina och behoven av nya miljarder på det svenska militära försvaret. Lösningarna finns inte i upprustning utan i nedrustning, förebyggande och stöd till demokratirörelser, säger Anna Ek.

Publisert: