Förtroendet för Fridolin störtdyker

Reinfeldt och Löfven nästan jämsides enligt nya Aftonbladet/Sifo-undersökningen

Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven ligger fortfarande nästan jämsides.

Men förtroendet för MP:s språkrör Gustav Fridolin rasar.

Det visar nya Aftonbladet/Sifo om förtroendet för partiledarna.

Väljarnas kraftigt minskade förtroende för Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin är den enda statistiskt säkra förändringen i dagens Aftonbladet/Sifo. Möjligen börjar de tröttna på hans frekventa framträdanden i media. Kanske skulle Fridolin fundera över att ransonera sig?

I kraftmätningen mellan statsministerkandidaterna Fredrik Reinfeldt (M) och Stefan Löfven har inte mycket hänt sedan förra mätningen i december då förtroendet minskade kraftigt för Reinfeldt och ökade ännu mer för Löfven.

I den här mätningen fortsätter avståndet mellan dem att vara blygsamma två procentenheter, båda tappar en procent i förtroende.

Löfven populärare bland arbetarna

Det finns stora likheter mellan Reinfeldt och Löfven. Båda har högre förtroende bland män än bland kvinnor. Bägge har lite problem med den yngsta väljargruppen, den som ännu inte fyllt 30. Och båda har större förtroende bland högskole- och universitetsutbildade än bland dem som bara gått ut grundskolan.

Löfven har högst förtroende bland arbetare, Reinfeldt bland tjänstemän och egenföretagare. 56 procent av LO-medlemmarna har stort eller mycket stort förtroende för Löfven. Bland Sacos medlemmar är det lika stor andel som har det för Reinfeldt.

Storstads- och glesbygdsbor har ungefär lika stort förtroendet för Löfven. Medan 61 procent i de växande storstäderna och 48 procent av dem som bor i glesbygden har stort eller mycket förtroende för Reinfeldt.

Fredrik Reinfeldt (M) 55 procent – 1 %

Förtroendet för Moderatledaren var på topp efter förra valet. I december 2010 hade hela 72 procent av väljarna stort eller mycket stort förtroende för honom.

Sedan dess har förtroendet med undantag för någon enstaka mätning sakta sjunkit för att nu vara nere på 55 procent. Det är absolut ingen dålig siffra, många partiledare skulle vara själaglada för att ligga på den nivån.

Men för Reinfeldt själv är det en ingen succénotering. Det var i de här regionerna han förtroendemässigt befann sig under sina första år som statsminister.

Bland de egna är förtroendet däremot på topp. Av Moderaternas väljare har 95 procent stort eller mycket stort förtroende för Fredrik Reinfeldt.

Stefan Löfven (S) 53 procent – 1 %

Efter två år som partiledare är förtroendet för Stefan Löfven det högsta för någon S-ledare sedan Göran Persson stod på topp, december 2001 till och med april 2003. I mars 2002, efter terrorattackerna mot USA, hade 61 procent stort eller mycket stort förtroende för Persson.

Uppbackningen från de egna är den fjärde bästa i denna mätning. 78 procent av S-väljarna har stort eller mycket stort förtroende för Löfven men har minskat något sedan förra mätningen.

Noteras bör också att endast sju procent av väljarna helt saknar förtroende för Löfven. Det är mätningens bästa siffra.

Gustav Fridolin (MP) 42 procent – 7 %

Miljöpartiets manliga språkrör är den här mätningens stora förlorare. Förtroendet för Gustav Fridolin minskar kraftigt. Detta trots att hans specialfråga, skolan, stått i fokus för den politiska debatten under hela det här året. Nedgången är statistisk säker.

Fridolin är en av två partiledare som kvinnor har påtagligt större förtroende för än män. Den andra är språkrörskollegan Åsa Romson.

Åsa Romson (MP) 29 procent – Oförändrat

Nästan ingenting har hänt vad gäller väljarnas förtroende för MP-röret Romson sedan förra mätningen utom att förtroendet har ökat bland de egna väljarna har ökat. För kollegan Fridolin har det tvärtom minskat.

Romson har profilerat sig i miljö- och klimatfrågor, ämnen som just nu inte står i centrum för debatten.

Jonas Sjöstedt (V) 29 procent – Oförändrat

Förtroendet för vänsterledaren ökade kraftigt i den förra mätningen, nu ligger det helt still. Bland de egna väljarna har förtroendet däremot ökat ytterligare, nu har 89 procent stort eller mycket stort förtroende för honom.

Trots att Vänsterpartiet profilerar sig på feministiska frågor, och mot vinster i välfärden, är Sjöstedts förtroende större bland män än bland kvinnor.

Jan Björklund (FP) 28 procent – Oförändrat

Björklund har det lite motigt just nu. Trots hans engagemang för att eleverna ska lära sig mer i skolan så bär det inte riktigt.

I förra mätningen minskade förtroendet för Björklund. Det har inte återvänt trots den intensiva skoldebatten. Bland FP-väljarna har andelen som har stort eller mycket stort förtroende för Björklund minskat.

Göran Hägglund (KD) 27 procent – Oförändrat

Inte heller KD-ledaren firar några triumfer just nu. Han ligger kvar på samma nivå som i förra mätningen. Med undantag för den första tiden som partiledare har han bara vid ett par tillfällen under sina tio år på posten har han legat sämre till än nu i Aftonbladet/Sifos förtroendemätningar.

Bland de egna är han däremot kung. 91 procent av KD-väljarna har stort eller mycket stort förtroende för Hägglund.

Annie Lööf (C) 22 procent + 3 %

Det är andra mätningen i rad förtroendet för C-ledaren ökar. Ökningen i enbart den här mätningen är inte statistiskt säkerställd.

Men om förtroendet ökar bland väljarna i stort är det sämre beställt med den interna uppbackningen. Andelen C-väljare som har stort eller mycket stort förtroende för Lööf minskar rejält. Det gäller också gruppen centerväljare som har stort förtroende för henne.

Annie Lööf är tillsammans med Jimmie Åkesson den enda partiledare som har större förtroende i den yngsta väljargruppen än de har i bland väljarkåren som helhet. Det kan bero på att hon med sina 30 år är yngst bland partiledarna, jämgammal med Fridolin.

Jimmie Åkesson (SD) 10 procent – Oförändrat

Var tionde väljare har stort eller mycket stort förtroende för SD-ledaren. Men 63 procent har inget förtroende alls för honom. Ungefär så ser bilden av Jimmie Åkesson ut i den svenska väljarkåren.

Mycket litet har förändrats sedan förra mätningen. Då, precis som nu, är förtroendet något högre för SD-ledaren bland manliga och yngre väljare.

Den sysselsättningsgrupp som har störst förtroende för Åkesson är arbetslösa. Där är det 19 procent som har stort förtroende för SD-ledaren. Bland anställda i privat tjänst är siffran fyra procent.

Aftonbladet/Sifo har mätt förtroendet för partiledarna sedan 1995. Sifo telefonintervjuade för den här mätningen ett riksrepresentativt urval på 984 personer över 18 år mellan den 7 och 10 april.

Publisert: