EU-beslut hotar polisutredningar

Teleoperatörerna slutar lämna ut uppgifter till brottsbekämpande myndigheter

Flera stora teleoperatörer slutar att lagra data i form av telelistor efter ett beslut i EU-domstolen.

Besluten kan påverka 500 polisutredningar varje månad.

– Har vi en lagstiftning som står i strid med grundläggande fri- och rättigheter är det att ta sitt ansvar att inte följda den, säger Stefan Backman, chefsjurist för Tele2.

Rikspolischefen och Per Wadhed, chef för kriminalpolisenheten på Rikskriminalpolisen.
Rikspolischefen och Per Wadhed, chef för kriminalpolisenheten på Rikskriminalpolisen.

Efter ett beslut i EU-domstolen som ogiltigförklarat datalagringsdirektivet kom under tisdagen besked om att flera teleoperatörer slutar att lagra data och påbörjar arbetet med att radera den data som redan finns lagrad. Det här gör att teleoperatörerna slutar förse polisen och andra brottsbekämpande myndigheter med bland annat samtalslistor.

– Som enskild aktör har vi att göra att följa det regelverk som finns i Sverige. Nu har man en dom som säger att vi har en lag som står i strid med grundläggande fri- och rättigheter, då måste vi ta det ansvar som vi har gentemot våra kunder, säger Stefan Backman.

Svårare att utreda

Polisen kommer därför inte längre att kunna se vem som kommunicerat med vem via telefon eller mejl. Något som, enligt Rikskriminalpolisen, gör det betydligt svårare att utreda it-relaterade brott som exempelvis barnpornografibrott.

- Vi går miste om uppgifter om vem som har ringt vem och när, eller vem som har mejlat vem, eller vilka som befann sig i ett visst område, säger Per Wadhed chef för Rikskriminalpolisen på polisen.se.

Även ute på polisens myndigheter i landet finns kritiska röster. Vid polisen i Östergötlands län menar man att uppgifterna man kan få från teleoperatörer blivit allt viktigare för att utreda grova brott.

– Rent polisiärt är jag rädd för att det kan få ganska dramatiskt negativa konsekvenser, säger Thomas Agnevik vid polisen i Östergötland.

Inte längre lagligt

Enligt teleoperatörerna gör EU-domstolens beslut det inte längre är lagligt att lagra data enligt datalagringsdirektivet. De trafikuppgifter som de i fortsättningen kommer att lämna ut är de uppgifter som de idag använder vid abonnentfakturering och nätövervakning.

Publisert: