Regeringen vill nu slå ihop lärarutbildningar

Lärarförbunden kritiska: Löser inte lärarkrisen

Alldels för få studenter vill endast bli högstadielärare.

Därför föreslår regeringen att utbildningen slås ihop med gymnasielärarutbildningen:

– Det blir ett sätt att fylla platserna och få ut fler lärare i jobb, säger Jan Björklund (FP).

Utbildningsminister Jan Björklund vill återigen göra ett ingrepp i lärarutbildningen, denna gång för ämneslärare på högstadiet och gymnasiet.

Regeringen föreslår att utbildningarna för högstadiet och gymnasiet slås ihop till en enda.

– Gymnasieutbildningen är väldigt populär. Det är ett starkt söktryck dit medan det är alldeles för få som söker till högstadieutbildningen, säger Björklund.

”Står platser tomma”

Som det är i dag så får den lärarstudent som läser mot gymnasiet automatiskt behörighet även till att undervisa på högstadiet.

Det har påverkat söktrycket till den utbildning som enbart ger högstadiebehörighet.

– På högstadielärarutbildningen står platser tomma medan på gymnasielärarutbildningen är det många som är behöriga och lämpliga men som inte kommer in. Det här blir naturligtvis ett sätt att fylla platser och få ut fler lärare och som då både kan utbilda på högstadiet och gymnasiet.

Behörighetskraven blir desamma som tidigare. Enligt Björklund måste det dock bli svårare att komma in på utbildningen. Kraven måste höjas.

– Vi höjer i ett första steg antagningskraven nu till hösten och nästa höst inför en skarp gräns på högskoleprovet.

Förbunden kritiska

De båda lärarförbunden ser ett annat bakomliggande problem.

Alldeles för få studenter väljer lärarutbildningen överhuvudtaget.

– Med en annan attraktivitet för läraryrket skulle det vara fullt på alla utbildningar. Jag tror inte att vi får någon förändring på lärarutbildningsplatserna förrän vi får förbättring vad gäller läraryrket och lönerna, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Enligt Lärarförbundet är regeringens förslag bra för anställningsbarheten. Lärarna får bredare behörighet. Men det löser inte lärarkrisen.

– Vi har alldeles för få som söker lärarutbildningen och alldeles för många väljer bort den. Många yrkesverksamma funderar på att hoppa av. Vi har 38 000 utbildade lärare i dag som gör annat. Då ska man inte tro att det är förändringar i lärarutbildningen som åstadkommer rusning till landets lärarutbildning. Vi vet vad som måste ändras. Vi har ett alldeles för lågt löneläge för lärarna, säger Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarförbudnet.

Lagförslaget ska nu ut på remiss och kan tänkas genomföras först nästa år. Om Alliansen får fortsatt förtroende.

– Regeringen tänker genomför detta om man vinner valet, säger Björklund.

avsluta om utredning och om vinner valet träda i kravet någon gång 2015-2016

Publisert: