Dömd pedofil föreslås få adoptera

En man i Helsingborg som dömts för sexuellt utnyttjande av en femårig flicka 2004 föreslås få adoptera.

Mannen, som är i 60-årsåldern, misstänks även för våldtäkt mot ett annat barn och för att ha chattat med unga flickor på nätet, skriver Helsingborgs Dagblad.

Totalt har mannen dömts till fängelse fyra gånger för sammanlagt 90 brott, merparten ekonomiska brott. Trots det föreslår Helsingborgs socialnämnd för tingsrätten att mannen kan adoptera.

Tidningen har tagit del av en tjänstemannautredning som ligger till grund för nämndens beslut, och i den beskrivs inte innehållet i den fällande sexdomen. Brotten som mannen begått anses av utredaren vara "gamla", trots att han frigavs senast våren 2013. Mannen vill adoptera sin styvson som är i tioårsåldern.

”Grundliga bedömningar”

Ordförande för socialnämnden i Helsingborg vill inte kommentera det enskilda fallet, men framhåller att nämnden går igenom alla fall och utreder dem noga innan beslut tas.

– Jag kan inte svara för hur tjänstemännen hanterar fallen. Socialnämnden gör grundliga bedömningar i alla ärenden, och beslut tas utifrån de förutsättningar som finns vid det tillfället, säger Anders Lundström (KD) till TT.

TT: Ser du någon anledning att se över det här specifika beslutet igen?

– Beslutet är taget och yttrandet har redan skickats vidare till tingsrätten som tar sitt beslut.

Efter kommunens beslut om att en man som dömts för sexbrott mot barn anses vara en lämplig adoptivförälder så anmäler Helsingborgs socialdirektör, Dinah Åbinger, Helsingborgs socialtjänst till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

”Svag utredning”

– Jag kan bara konstatera att det är en svag utredning. Det finns frågor som inte är fullt ut beskrivna och utredningen borde ha återremitterats till familjerätten redan innan den nådde nämnden. Med anledning av det så anmäler jag oss själva till IVO, säger hon till TT.

Dinah Åbinger ångrar att den bristande utredningen om adoption överhuvudtaget hamnade på nämndens bord.

– Jag borde ha stoppat det. Men det fanns omständigheter som gjorde att det ändå gick vidare dit även om jag inte vill gå in på vilka. Det är bäst om IVO granskar ärendet.

TT