Nyheter

Glädjeprognosen: Nu vänder det på arbetsmarknaden

NYHETER

Nu vänder det på arbetsmarknaden - jobben blir fler både 2014 och 2015.

Men de svaga grupperna får det fortfarande tufft.

– Vi är inne på sjätte året efter en tuff finanskris. Och då är det vissa grupper som har svårare att etablera sig eller återetablera sig på arbetsmarknaden, säger arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson.

I dag kom Arbetsförmedlingens prognos över hur läget blir på arbetsmarknaden de närmaste två åren. Och det är glädjande siffror. Sysselsättningen kommer öka med 116 000 personer under 2014 och 2015 och arbetslösheten minskar från 8,1 procent i år till 7,8 respektive 7,4 procent 2014 och 2015.

Jobbtillväxten bedöms komma främst inom den privata tjänstesektorn.

Arbetskraften, det vill säga den del av befolkningen som står till arbetsmarknadens förfogande, bedöms öka med 91 000 personer de kommande två åren, enligt Arbetsförmedlingens prognos.

– Det är överraskande att vi har en så stark tillväxt av arbetskraften, säger Tord Strannefors, prognoschef på Arbetsförmedlingen.

Han konstaterar att i USA liksom i flera europeiska länder minskar arbetskraften.

Den svenska arbetskraftstillväxten består framförallt av utrikes födda. Och enligt Arbetsförmedlingen behövs fortsatt en invandring på dagens nivå för att klara av att möta framtida arbetskraftsbehov, framförallt inom välfärdssektorn.

Alla län kan räkna med ökad sysselsättning 2014, men det är i storstadsregionerna som ökningen är störst.

Byggsektorn ökar

Störst är tillväxten inom den privata tjänstesektorn följt av den offentliga tjänstesektorn. Även inom byggsektorn bedöms sysselsättningen öka men den fortsätter att minska inom industrin. Enligt prognosen är matchning på arbetsmarknad även framöver en stor utmaning.

Arbetskraften ökar men en stor del av den består av grupper som har det svårt att ta plats på arbetsmarknaden, enligt prognosen. Det är personer utan eftergymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning.

– De utomeuropeiskt födda får jobb, det kom ju nyligen siffror som visar, men inflödet i den gruppen är samtidigt stor vilket gör att vi blir kvar på samma nivå, säger Clas Olsson, tf generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Många av dessa skulle åtminstone initialt ta sig in på arbetsmarknaden via enklare jobb. Problemet är att dessa jobb fortsätter att minska medan kvalificerade arbetstillfällen ökar.

En positiv trend, konstaterar arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) om Arbetsförmedlingens prognos.

Svårt att få in en fot

Men samtidigt visar siffrorna att det blir allt tydligare att vissa svaga grupper på arbetsmarknaden, de med dålig utbildning och utrikes födda, har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Närmare 200 000 personer går i dag i något program med aktivitetsstöd. Så många har det aldrig varit i förhållande till den totala arbetslösheten.

– Vi är inne på sjätte året efter en tuff finanskris. Och då är det vissa grupper som har svårare att etablera sig eller återetablera sig på arbetsmarknaden, säger Svantesson.

Hon konstaterar ändå att allt fler utrikesfödda får jobb – något som förstås är positivt.

Men samtidigt blir de fler och arbetslösheten faller inte för den gruppen, snarare tvärtom.

– Det är därför det är viktigt med en politik som sänker kostnaderna så att jobben växer till, säger Svantesson.

TT/Aftonbladet

ANNONS

Missa inte: De nya muminmuggarna "Gul och Blå" finns nu hos Cervera – förhandsboka nu innan de tar slut!

Extern länk från Cervera

Köp här!

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter