Här är framtidsjobben

Foto: Colourbox
NYHETER

Ljusa jobbutsikter inom vården.

Läkare och psykologer kommer inte ha några problem att hitta jobb om fem år.

Värre kan det bli för den som utbildat sig till personalvetare, eller för vissa sorters lärare, visar en ny rapport.

I den nya rapporten från Saco presenteras framtidsutsikterna 2014 för en rad akademikeryrken.

Brist innebär att det kommer att finnas fler jobb än utbildade. Balans innebär att det kommer att finnas ungefär lika många utbildade som det finns jobb. Överskott innebär att det kommer att finnas fler utbildade än det finns jobb, vilket ökar risken för arbetslöshet.

Bristyrken inom vården

Rapporten målar upp fortsatt goda utsikter för en rad vårdyrken. Kiropraktor, röntgensjuksköterska eller biomedicinsk analytiker är några exempel på yrken där Saco förmodar att det blir brist om fem år.

Samtidigt kommer det att vara balans mellan antalet som utbildar sig till sjuksköterska, tandhygienist, dietist eller tandläkare och antalet jobb.

Men det riskerar att bli ett överskott av personer som utbildat sig till beteendevetare, hälsovetare, hälsoutvecklare, hälsopedagog eller folkhälsoplanerare, enligt Saco.

Överskott på lärare

Det riskerar också att bli överskott på lärare i grundskolans sena och tidiga år samt på gymnasielärare i allmänna ämnen. Däremot blir det brist på lärare på högskolenivå samt gymnasielärare i yrkesämnen, enligt prognosen.

Antalet som utbildat sig för att jobba med kultur- eller museiyrken, tv, radio eller kommunikation kommer att vara för många om fem år. Även för bibliotekarier ser arbetsmarknadsutsikterna mörka ut.

Blivande ingenjörer får däremot titta närmare på prognosen för att ta reda om deras inriktning är smart ur arbetsmarknadssynpunkt. Det blir till exempel brist på brandingenjörer om fem år, medan det utbildas för många landskaps- och trädgårdsingenjörer, enligt Saco.

TT