Ryssland stoppar svenskt kött

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

"Ryssland har specialkrav"

Ryssland drar in exporttillståndet för tio svenska köttanläggningar.

Nio avstängningar är tillfälliga, en är permanent.

– Vi kommer att skriva till dem och be om en förklaring, säger Åsa Kjellgren, veterinärinspektör vid Livsmedelsverket till Aftonbladet.

Under maj och juni i år genomfördes ett flertal ryska inspektioner på 13 svenska köttanläggningar.

– De har nu kommit med sin rapport från besöket där de har listat vissa brister som måste åtgärdas enligt rysk lag, säger Åsa Kjellgren, veterinärinspektör vid Livsmedelsverket till Aftonbladet.

– När det gäller exporten till de flesta länder utanför EU så godtar de EU:s godkännande. Men vissa länder, som Ryssland, har specialkrav och kräver att våra anläggningar uppfyller rysk lag.

Permanent

Inspektionerna har lett till att Ryssland nu drar in exporttillståndet permanent för en anläggning i Kristianstad och tillfälligt för ytterligare nio. Enligt nyhetsbyrån Siren ligger dessa anläggningar i Kristianstad, Linköping, Valla, Trelleborg, Borås, Göteborg och Skövde.

Vad beror den permanenta avlistningen på?

– Det vet vi inte. Vi kommer att skriva till dem och be om en förklaring, säger Åsa Kjellgren.

Godkända i Sverige

Enligt Livsmedelsverket är samtliga anläggningar godkända i Sverige. Bristerna som de ryska inspektörerna har påpekat gäller bland annat provtagning, där Sveriges och Rysslands lagstiftning skiljer sig åt.

– De har en annan syn på provtagningar och vilka parametrar som ska analyseras och hur ofta.

– De har också krav på att det ska finnas desinfektionsmattor på golvet. Det tycker inte vi inom EU är det säkraste sättet att hålla hygienen på en anläggning.

Beslutet gäller retroaktivt från 5 november i år. Enligt Åsa Kjellgren räknar Livsmedelsverket med att det kommer att ta några månader för anläggningarna att åtgärda Rysslands krav. Därefter kan anläggningarna börja exportera igen.

Publicerad: