Sofie tog sitt liv

Utredning visar på tydliga brister i rutinerna

Utredaren Lars Åke Svensson, stadsjurist, och chefen för individ- och familjeomsorgen.
Utredaren Lars Åke Svensson, stadsjurist, och chefen för individ- och familjeomsorgen.

Vilken vård fick egentligen Sofie Lohede,15, på Lövingstorps behandlingshem i Jönköping? Svaret är nedslående. En utredning som presenterades idag pekar på tydliga brister i rutinerna. Flickorna på hemmet tilläts hänga ute på stan och träffa den 42–årige man som försåg dem med amfetamin och utsatte dem för övergrepp.

Sofie tog sitt liv dagen innan rättegången mot mannen skulle inledas.

– Vi är naturligtvis mycket självkritiska, säger Bo Samuelsson, chef för individ och familjeomsorgen i Jönköpings kommun.

Sofie, eller Sophie som hon kom att skriva sitt namn, blev 15 år.
Sofie, eller Sophie som hon kom att skriva sitt namn, blev 15 år.

Sofie var placerad på Lövingstorp från sommaren 2007 till våren 2008. Under den tiden fördes visserligen journalanteckningar av personalen men enligt utredningen skedde ingen återkoppling till den vårdplan som upprättats.

– Min slutsats är att Länsstyrelsen måste göra en djupare analys av hela ärendet, säger utredaren,stadsjurist Lars-Åke Svensson.

För att bringa klarhet i varför det gick så illa?

– Ja, det krävs specialkompetens för att se vad det är som brustit.

Jönköpings kommun fick larm om att allt inte stod rätt till på behandlingshemmet i början av 2008. Trots att bemanningen var kraftigt överdimensionerad, 12 anställda hade hand om 3 flickor, fungerade inte vården. Flickorna tilläts röra sig ute till långt fram på nätterna. Sofie och hennes 17–åriga kompis hade ständig kontakt med 42–åringen som nu väntar på dom i våldtäktsmålen.

När Sofie strax före rättegången mot mannen valde att ta sitt liv lades åtalet gällande våldtäkterna mot henne ner. Men efter protester och stor mediauppmärksamhet togs målet upp igen. Dom meddelas om två veckor.

Lövingstorps behandlingshem lades ner 2008.

– Vi var mycket missnöjda med verksamheten efter de rapporter vi fick under våren, så beslutet att lägga ner var inte svårt att fatta, säger Bo Samuelsson.

Publisert: