”Jag söker en nystart”

USA är inte i krig med Islam.

Det var andemeningen i Barack Obamas försoningstal till den muslimska världen.

– Misstänksamhetens och missämjans cykel måste få ett slut, sa presidenten.

Barack Obama talade i Kairo.
Barack Obama talade i Kairo.

Strax efter klockan tolv svensk tid ställde sig Barack Obama i talarstolen på universitetet i Kairo, symboliskt inramad av den amerikanska och den egyptiska flaggan. Många ser talet som en historisk handutsträckning från USA till den muslimska världen.

Av andra ses besöket i Mellanöstern som en ren pr-resa.

”Inte i krig”

Retoriskt liknade presidentens tal de han höll under sin två år långa valkampanj. På nytt betonades vikten av en nystart. Då gällde det bara USA, nu handlade det om relationen med Islam.

– USA är inte i krig med Islam. Jag har kommit hit för att söka en ny början mellan USA och muslimer över hela världen.

Obama slog fast att det är extremister som har dragit nytta av fientligheten mellan USA och Islam och använt misstron som en grogrund för ytterligare hat.

Talade om Afghanistan

– Inget enskilt tal kan radera ut den misstron, men jag betonar att våra gemensama intressen är större än de saker som skiljer oss åt.

Efter sin ideologiska inledning fokuserade presidenten mer på sakfrågor. Han betonade först och främst att USA inte avser att stanna i Afghanistan längre än nödvändigt.

– Vi skulle gärna ta hem varenda en av våra soldater om vi kunde vara säkra på att hotet mot USA:s invånare var borta. USA kommer alltid att slå tillbaka hot mot vårt folk.

Därefter riktade han blicken mot Israel och Palestina. Presidenten betonade alliansen med Israel och rätten för den judiska befolkningen att ha en egen stat. Samtidigt fördömde han övergreppen som begåtts mot palestinierna under snart 60 år.

Lång applåd

– USA tänker inte vända ryggen mot palestiniernas strävan efter värdighet, utveckling och en egen stat.

I en direkt uppmaning till Hamas sa Barack Obama att våld inte är lösningen på konflikten. I nästa mening markerade han en ny linje i USA:s hållning mot den israeliska ockopationen.

– Vi accepterar inte de israeliska bosättningarna legitimitet. Det är dags för dessa bosättningar att upphöra.

Orden mötte en lång applåd från åhörarna på universitetet.

I frågan om Iran sade Obama att det blir svårt att övervinna "årtionden av misstro", men att han tänker gå vidare med "mod och beslutsamhet".

Han sade att Iran har rätt till fredlig kärnkraft om landet lever upp till sina åtaganden inom ramen för icke-spridningsavtalet.

– När det gäller kärnvapen har vi nått en avgörande punkt.

Israel hoppas på försoning

Senare på dagen replikerade lämnade Israels regering följande kommentar till Barrack Obamas tal, rapporterar AP.

"Israels regering uttrycker sina förhoppningar om att detta viktiga tal i Kairo verkligen ska leda till en ny period av försoning mellan den arabiska och muslimska världen och Israel.

Vi delar president Obamas hopp om att den amerikansk ansträngningen förebådar starten på en ny era som för med sig ett slut på konflikten ett arabiskt erkännande av Israel som judarnas hemland, där de kan leva i fred och säkerhet i Mellanöstern".

Aftonbladets bloggar
Publisert: