Slogs ihjäl – för en bil

Här i ödsligheten dog två unga flickor

Det är en märklig upplevelse. Plötsligt förändras vädret radikalt.