Piloten lydde flygledaren - krockade i luften

NYHETER

Det automatiska varningssystemet fungerade

Piloten på det ryska planet lydde ordern från flygledaren att gå ner, trots att det automatiska varningssystemet beordrade uppstigning.

Det visar röstinspelningar från cockpit i planet som krockade i luften över Tyskland.

Den danske flygledaren, som vid tillfället var ensam i det schweiziska kontrolltornet, beordrade den ryske piloten att gå ner. Det skedde samtidigt som planets varningssystem signalerade att planet skulle stiga.

Det visar inspelningar från cockpit i de båda planen, uppger tyska utredare på måndagen enligt AP.

Enligt inspelningarna gav de automatiska systemen i de båda planen samtidigt instruktioner om att det ryska passagerarplanet skulle stiga och det tyska fraktplanet gå ner.

Men bara en en sekund senare kom ordern från den schweiziska flygledningen om att det ryska planet också skulle gå ner. Piloten lydde ordern, och 30 sekunder senare var kollisionen i luften ett faktum.

71 människor omkom, bland dem 45 ryska barn och ungdomar.

Tyska flygledare har uppgivit att de försökte ringa och varna det schweiziska kontrolltornet bara två minuter innan kraschen, men att den enda telefonlinjen var upptagen.

Anna Hjalmarsson