Varför är det som kallast just när solen går upp, speciellt på vintern?

NYHETER

En klar natt sjunker temperaturen eftersom värmen strålar ut från markytan, ut i världsrymden, när inte molnen avskärmar. Luften nedkyls av den kalla markytan. Därför blir temperaturen som lägst vid eller strax efter soluppgången. Först då börjar solen värma upp luften igen.

ARTIKELN HANDLAR OM

Väder