Nadina, 6, i samma situation

Nadina ska också utvisas.
NYHETER

Amir Hukic är ett parallellfall till den bosniska flickan Nadina Imamovic, 6.

Hon kom till Sverige med sin mamma i februari 2001, liksom Amir med hjälp av Nedirafonden i Ystad. Nadina har en ögonsjukdom som kräver specialistvård.

Den 17 januari avslog Migrationsverket Nadinas ansökan om uppehållstillstånd. Den 25 februari inställdes verkställigheten i väntan på en rapport som kom 12 mars och visade att Nadinas rehabiliteringsmöjligheter är så gott som obefintliga i Bosnien.

Ändå beslutade Utlänningsnämnden den 30 maj att utvisa Nadina och hennes mamma. De har nu lämnat Sverige och lever på hemlig ort.

Läs mer om fallet Nadina