Anklagelser om missbruk av regeringens plan

NYHETER

LONDON

Statsminister Göran Persson använder regeringens flygplan till interna partimöten.

Det har hittills kostat skattebetalarna minst 280 000 kronor.

I går förnekade Göran persson att han gjort fel.

- Vi har följt reglerna.

Peter Egardt.

När Göran persson mötte pressen efter mötet med Tony Blair sa han att han inte gjort något fel om sina resor med regeringsplanet:

- Jag är statsminister hela tiden. Åker jag till Norrbotten är jag statsminister, åker jag på partimöte är jag statsminister.

- Är det någon som vill granska resorna, så gör det. Men de flesta förstår nog att det är dumt om man ska börja dela upp min arbetsgärning och säga att vissa dagar är jag statsminister, vissa dagar är jag statsminister och partiordförande och vissa dagar bara partiordförande.

Flera VIP-resor

Peter Egardt, som utrett det här, tycker det.

(Peter Egardt var tidigare statssekreterare åt Carl Bildt och en av ledamöterna i den utredning som gjordes 1998 om användningen av statsflygplanen.)

- Låt honom tycka det. I så fall får han väl gå tillbaka till sin egen utredning, där finns det väldigt tydliga skrivningar om det här.

Göran Persson har vid flera tillfällen använt regeringens VIP-plan vid resor till olika socialdemokratiska kongresser i landet där han framträtt som partiledare.

- Det är allvarligt och tyder på att man brustit i omdöme. Planen ska bara användas om det finns särskilda omständigheter som motiverar det, säger Peter Egardt.

Tidigare kritik

- Vi avstod från att ge detaljerade föreskrifter om hur planen ska användas. Vi utgick ifrån att statsministern och statsråden hade förmåga att använda sig sunda förnuft. Men så förefaller inte ha varit fallet.

Göran Persson har varit i bråk om missbruk av regeringsplanen tidigare.

Han fick bland annat skarp kritik efter att i november 1997 använt regeringens plan vid en semester i anslutning till en tjänsteresa i Italien.

Alla Göran Perssons flygresor de senaste åren

Johan Bergqvist