Protesterna gav resultat

NYHETER

EU tvingades till en fredlig linje mot Irak

BRYSSEL

Det lönar sig att ta ställning. Helgens fredsdemonstrationer tvingade EU till en gemensam och relativt fredlig linje mot Irak.

Om kompromissen är värd mer än papperet den är skriven på återstår att bevisa.

Foto: DUVAN SCHRÖDER VINNARE Lördagens fredsdemonstrationer togs upp av många talare under det "extraordinära" toppmötet i Bryssel och det var under trycket från protesterna som man lyckades komma överens. Vinnare är fredsduvan Gerhard Schröder. Höken Tony Blair fick smäll på fingrarna.

EU-kommissionens president Romano Prodi var både lättad och glad när EU:s 15 medlemsländer vid tiotiden i går kväll kom överens om en gemensam ståndpunkt i Irakkonflikten.

- Lördagen hjälpte oss. Det här är ett svar till de miljontals människor som demonstrerade i helgen.

Prodi var inte den ende. Praktiskt taget alla regeringschefer, inklusive Göran Persson, ansåg att helgens stora demonstrationer mot kriget påverkat. Inte bara EU utan också USA.

Lyckades komma överens

EU har varit djupt splittrad i Irakfrågan. Ytterligheterna har bestått av Storbritannien som kan tänka sig sätta i gång och kriga utan uttryckligt stöd från FN. Och Tyskland som vill undvika att vapen sätts in.

Men vid det "extraordinära" toppmötet här i Bryssel i går kväll lyckades medlemsländerna, under trycket från demonstrationerna, bli överens.

I alla fall på papperet.

Vinnare är duvan, Tysklands kansler Gerhard Schröder. Medan höken, Storbritanniens Tony Blair, fick rejält med smäll på fingrarna.

I överenskommelsen finns följande nyckelmeningar.

"Våld ska bara användas som en sista utväg."

En eftergift till Tyskland och alla andra som vill undvika att vapen sätts in mot Saddam Husseins regim.

Räddar Blairs ansikte

"Krig är inte en omöjlighet."

Detta självklara påpekande räddar ansiktet på Tony Blair som gav ett klart stukat intryck efter mötet. Han kan också glädja sig åt att EU anser att "den militära uppladdningen har varit nödvändig för inspektörernas återkomst". Det har inte varit förgäves att skeppa mer än 100 000 militärer till det blivande krigsområdet.

"De [vapeninspektörerna] måste få den tid och de resurser som FN:s säkerhetsråd anser att de behöver."

Detta är den franska, och numera också den svenska, ståndpunkten. Statsminister Göran Persson kan också känna sig nöjd över att EU slår fast att EU står enad bakom FN.

På papperet är EU alltså överens. Men hur länge den nya enigheten gäller är oklart.

I FN:s säkerhetsråd sitter för närvarande fyra EU-medlemmar. Frankrike och Storbritannien som är permanenta medlemmar med vetorätt. Och Tyskland och Spanien som sitter på roterande mandat utan vetorätt.

EU:s nuvarande ordförande, den grekiske premiärministern Kostas Simitis, slog i går fast att de permanenta medlemmarna, trots EU:s gemensamma utrikespolitik, fattar självständiga beslut i säkerhetsrådet. Det ska de göra enligt EU:s fördrag. Simitis ansåg att samma sak gällde de tillfälliga medlemmarna Tyskland och Spanien.

Klen maktfaktor

Belgiens premiärminister Guy Verhofstadt ansåg däremot att gårdagens överenskommelse gäller för EU:s medlemsländer i säkerhetsrådet. Det är det rättesnöre som alla ska hålla sig till.

EU har alltså bestämt sig för någonting. Men de har ingen aning om vad beslutet ska användas till. Det är genant, på gränsen till pinsamt, för en organisation som ska vara en maktfaktor.

Lena Mellin