EU ger Saddam en sista chans

NYHETER

Gemensamt uttalande efter krismötet i kväll

Foto: Brittiske premiärministern Tony Blair och franske presidenten Jacques Chirac lyckades till slut komma överens om den fortsatta hanteringen av Irak-krisrn.

BRYSSEL

Sent i kväll kom EU:s ledare överens om ett gemensamt uttalande om Irak-krisen:

Irak får en sista chans att samarbeta – men hotet om våld består.

Både hökar och duvor fick sitt när EU-ledarna enades i Bryssel om Irakkrisen.

Krig är en sista utväg för att avväpna Saddam Hussein. Militärt tryck är nödvändigt för att Saddam ska låta inspektörerna tillbaka. Bollen ligger i Bagdad. Det är upp till Saddam Hussein att lösa krisen och undvika krig.

Så lät eftergifterna till "hökarna" i EU, Storbritannien, Spanien och Italien.

Fredsdemonstranterna och duvorna i EU-lägret fick också sitt: Belgien och Tyskland kunde peka på att FN-inspektörerna borde få längre tid och mer resurser att göra sitt jobb. Krisen ska lösas inom FN:s ram.

-Vi är mycket nöjda. Nu förväntar vi oss att de fyra länderna i säkerhetsrådet - Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Spanien - följer dessa gemensamma slutsatser, sa Guy Verhofstadt, Belgiens premiärminister.

Nyhet i slutsatserna är att man lägger ansvar på arabvärlden att försöka lösa tvisten och få Saddam Hussein att förstå hur ödesdigert ett felsteg från hans sida kan bli. Dessutom stödjer man Turkiets planer på en konferens om grannländerna runt Irak.

Irakkrisen är också kopplad till konflikten i Mellanöstern. Bosättningarna måste stoppas. Fredsplanen från EU, USA, Ryssland och FN måste byggas vidare på. Den palestinska myndigheten måste bli mer demokratisk.

EU:s värsta kris

Grälet om Irak är EU:s hittills värsta kris i försöken att skapa en gemensam utrikespolitik. Och i dag samlades EU:s ledare i Bryssel i ett desperat försök att ena de 15 medlemsländerna kring en gemensam hållning till Irakkrisen.

I kväll presenterades ett kompromissbetonat förslag – som ligger i linje med den svenska hållningen.

Det heter att FN:s inspektioner inte kan pågå för evigt, utan fullständigt irakiskt samarbete. Men samtidigt skriver medlemsländerna i förslaget att en militär insats endast får ses som en sista utväg.

Tidigare under kvällen rapporterade Sky News, nyhetsbyrån Reuters och TT om det utkast till förslag som togs fram inför kvällens middag för EU:s stats- och regeringschefer. I förslaget hette det att den militära uppladdningen kring Irak har tjänat sitt syfte, eftersom Bagdad åter släppt in inspektörerna.

”Militärt tryck avgörande”

Det står också att det militära trycket ”förblir avgörande för att uppnå det totala samarbete som vi eftersträvar”.

Och att:

”Krig är inte oundvikligt. Våld får endast användas som en sista utväg. Det är upp till den irakiska regimen att få ett slut på denna kris genom att uppfylla kraven från FN:s säkerhetsråd”.

Utrikesministrarna i möte

Tidigare på måndagen möttes EU:s utrikesministrar i ett fyra timmar långt möte. Efter mötet sa Anna Lindh till Aftonbladet:

- Det finns en tydlig vilja att komma överens.

Utrikesministern var försiktigt hoppfull och berättade att hennes värsta farhågor inte besannats.

- Jag var rädd att det här extra toppmötet skulle bli en uppvisning i EU-splittring men mötet är viktigt. Vi står närmre varandra nu än tidigare, sa Anna Lindh.

Den svenska linjen är att ge vapeninspektörerna mer tid och stöd. Samtidigt ska trycket på Saddam Hussein upprätthållas genom att vapeninspektörerna ofta rapporterar tillbaka till FN och Anna Lindh menar att ett krig på så vis kan undvikas. Den linjen kom också att genomsyra måndagskvällens uttalande.

Den danske utrikesministern, Per Stig Möller, en av de åtta som i slutet av januari undertecknade ett brev till stöd för USA, menar att krigshotet dock måste finnas kvar:

- Vi kan inte säga att Saddam måste avväpnas utan att säga vad som händer om han inte gör det. Samtidigt ska vi bidra med humanitärt bistånd till Iraks folk, säger han.

Frankrike, Tyskland mot Storbritannien

Skiljelinjerna mellan EU:s 15 medlemsländer handlar om stödet för USA. Dagens uttalande – som ligger någonstans mellan de två motpolerna – accepterades av båda parterna.

På ena sidan står Frankrike och Tyskland. De går nu med på att kriget kan komma som en absolut sista utväg.

På andra sidan står Storbritanniens Tony Blair. Han har dock tidigare sagt att han vill ha ett godkännande från FN:s säkerhetsråd för en militär avväpning av Irak. Detta sa Blair åter efter kvällens uttalande, men betonade att EU nu ger Saddam Hussein "en sista chans".

Spaniens och Italiens högerregeringar stödjer Storbritanniens hållning. Dessa tre skrev ett brev till stöd för USA tillsammans med Danmark, Nederländerna, Polen och Tjeckien. Dessa har i sin tur fått stöd för sin "USA-vänliga linje" genom ytterligare ett brev från de flesta andra kandidatländer till EU.

Kandidatländerna stoppades

På plats i Bryssel finns EU:s ledning – men kandidatländerna är inte bjudna. Deras inbjudan stoppades av Frankrikes president Jacques Chirac.

”De har varit illojala”, menar han. De förstår inte att man agerar gemensamt i EU, förklarade franska diplomater.

Detta har fått USA:s försvarsminister, Donald Rumsfeldt att kalla kandidatländerna för "det nya Europa" och Frankrike och Tyskland för "det gamla Europa".

Kofi Annan deltog

EU:s utrikespolitik är gemensam, men det är fortfarande mellanstatlig. Det är inte EU centralt som beslutar hur utrikespolitiken ska se ut, utan regeringarna i samråd.

Grekland leder EU detta halvår. Den grekiske premiärministern, Costas Simitis är ordförande för mötet.

Även Kofi Annan deltog i toppmötet. Han betonade att nästa rapport till säkerhetsrådet, den 28 februari, inte är avgörande. Kofi Annan sa också att kriget fortfarande är en möjlighet, men så är också freden.

Mattias Lundell, Emily von Sydow