Omöjligt skydda sig mot attentat

NYHETER

Omkring 10 bränder anläggs i Stockholms t-bana varje år

Ett attentat som det i tunnelbanan i Daegu är nästan omöjligt att skydda sig emot.

Det säger Liisa Honkaranta, brandingenjör vid räddningstjänsten i Stockholm.

- Jag ser inte hur vi ska kunna skydda vanliga människor vid en sådan attack.

Maria Adolfson är presschef vid SL. Hon menar att tunnelbanan aldrig varit bättre brandskyddad än nu – men att det är närmast omöjligt att förhindra attentat.

- Den typen av scenario som det var frågan om i Sydkorea kan vi knappast skydda oss emot. Däremot gör vi allt vi kan för att begränsa omfattningarna av en eventuell brand i tunnelbanan, det är mycket högt prioriterat av SL.

En av de viktigaste punkterna i brandskyddet är att det ska finnas så lite brännbart material som möjligt i tunnelbanan. Inredningen i vagnarna består av svårantändliga material, men det finns ett problem ur säkerhetssynpunkt: gratistidningarna.

- Tidningspapperet är ett gissel. Vi har intensifierat våra städinsatser men ser helst naturligtvis att resenären själv tar med sig tidningen och lägger det i återvinningstunnorna.

1999 rapporterades ungefär 30 anlagda bränder om året där någon hade antänt just tidningspapper. Sedan dess har SL installerat kameraövervakning i många vagnar och i dag är siffran ungefär 10 bränder om året.

Hur är det med tillgången på brandsläckare på tågen?

- Brandsläckare finns hos föraren – av säkerhetsskäl. Vi vill naturligtvis ha dem i vagnarna, men det går inte i dag på grund av att de utsätts för skadegörelse.

Liisa Honkaranta vid räddningstjänsten berättar att det värsta tänkbara scenariot inbegriper ett brinnande tåg som står still inne i en tunnel.

- Ju längre väg vi får till branden desto svårare för oss. Därför är nödbromsarna utformade så att tåget stannar först vid en station, även om någon drar i nödbromsen inuti en tunnel.

Ett regelrätt attentat är däremot svårt att skydda sig emot.

- Jag ser inte hur det skulle gå till. Säkerhetsarbetet är i första hand inriktat mot att begränsa bränder och rökutvecklingen.

Stockholms tunnelbana förskonad från dödsbränder

Hittills har tunnelbanan i Stockholm varit förskonad från brandolyckor med dödlig utgång. Men flera gånger har det börjat brinna i kablar och vagnar.

Rickard Westman