"Det är omöjligt att stänga Barsebäck"

Bred kritik mot planerad stängning av kärnkraftsreaktorn

Det är omöjligt att stänga kärnkraftsreaktorn Barsebäck 2.

Det anser LO, Svenskt Näringsliv, Svensk energi och flera andra organisationer och myndigheter.

V-ledaren Gudrun Schyman tycker dock att en enstaka kall vinter inte ska stoppa stängningen.

Trycket på regeringen att vänta med en stängning av Barsebäck 2 hårdnar. I höstas fick regeringen två konsultrapporter som behandlade möjligheten att stänga kärnkraftsverket.

Nu börjar remissvaren på rapporterna komma in och många är kritiska till en stängning.

LO kommer att lämna sitt remissvar senare, men enligt energiexperten Jan-Erik Moreau säger LO nej:

- Allt underlag går entydigt ut på att det inte finns något utrymme alls för att stänga Barsebäck.

LO:s linje är väl förankrad i förbunden, enligt Moreau. Det understöds av ett gemensamt remissvar från Seko, Elektrikerförbundet och Grafiska fackförbundet som pekar på att en stängning skulle hota sysselsättningen:

''Vi tycker det är orimligt att genom en stängning av Barsebäck 2 laborera med industrins förutsättningar för att producera''.

Varnar för panik

Även arbetsgivarna i Svenskt näringsliv är kritiska till en nedläggning.

- Den senaste tiden stränga kyla i kombination med att vattenmagasinen har rekordlåga nivåer har slagit direkt mot både elpriser och den så kallade effektbalansen, säger energiexperten Bo Diczfalusy i ett pressmeddelande och varnar även för långsiktiga höjningar av elpriserna.

Gudrun Schyman kräver dock en stängning. I ett uttalande på torsdagen varnade hon för ''yrvaken panik'' på grund av det kalla vädret. Att Sverige tillfälligt köper koleldad el från utlandet får inte stoppa stängningen.

Flera remissinstanser pekar också på att en stängning skulle försämra miljön. Produktionen skulle ersättas av import från dansk och polsk kolkraft samt rysk kärnkraft via import från Finland.

''Vi hamnar alltså i den paradoxala situationen att ström från ett av världens säkraste kärnkraftverk delvis ersätts med ström från reaktorer av Tjernobyltyp'', skriver Chalmers i sitt remissvar.

Splittring

Energimyndigheten under ledning av centerpartisten Thomas Korsfeldt väntas inom kort lämna ett svar med innebörden att det går att stänga Barsebäck 2. Men fyra av nio styrelseledamöter har annan uppfattning.

I ett brev försöker de påverka Energimyndighetens beslut i sista stund. De pekar bland annat på att c, v och s 1997 antog att energikonsumtionen skulle minska med fem TWh, men att den i stället har den ökat med åtta TWh, vilket gör det svårare att stänga Barsebäck 2 som kan ge drygt fyra TWh.

Branschorganisationen Svensk Energi pekar bland annat på risken för elbrist och prishöjningar. För den tunga el-intensiva industrin skulle en höjning med ett öre motsvarar en kostnadsökning med 345 miljoner kronor.

Lillemor Idling/TT , Mats Eriksson/TT

Publisert: