Reinfeldt vill satsa på försvaret

Statsminister Fredrik Reinfeldt öppnar för mer pengar till försvaret redan nästa år.

I samband med söndagens partiledardebatt i SVT uppgav Reinfeldt att han vill diskutera mer pengar till försvaret redan inför budgeten för 2014. Dagen efter debatten besökte Reinfeldt ett familjeföretag i Falkenberg och fick nya frågor om försvaret.

– Jag är beredd att titta på en viss ökning i höstens budget, säger han till TT.

– Vi har säkrad finansiering ytterligare något år men sedan finns en diskussion om att det möjligen kan behövas tillföras resurser. Det tycker jag att vi ska möta med en viss ökning nu i höst om vi kan enas om det. Det har hela tiden varit alliansens avsikt att gradvis öka vår försvarsförmåga så att försvarat ska vara insatsberett och relevant mot de hot vi har, säger Reinfeldt.

Folkpartiets försvarspolitiske talesperson Allan Widman välkomnar Reinfeldts uttalande:

”Oundvikligt”

– Statsministern öppnar för en resursförstärkning till försvaret. Jag har länge trott att det var oundvikligt. Jag är glad över att det nu tycks finnas en bred förståelse för Försvarsmaktens situation, säger Widman.

Folkpartiets linje är att försvarsanslagen behöver höjas från 2015 för att införandet av försvarets nya insatsorganisation bättre ska hålla tidtabellen. Partiet vill också se militär närvaro på Gotland i form av luftvärn och robotförband. Folkpartiets försvarspolitiske talesperson Allan Widman utesluter inte att det kan komma mer pengar redan 2014, men understryker att trendmässiga anslagshöjningar brukar få anstå till kommande försvarsbeslut i riksdagen. Ett nytt sådant beslut väntas tas om ett och ett halvt år.

När det gäller incidentberedskapen pekar Widman på att Försvarsmaktens insatschef uppgett att den inte begränsas av resursbrist. Widman utesluter dock inte nya incidenter, vilket kan innebära att det behövs mer pengar till incidentberedskapen redan före nästa försvarsbeslut.

Kristdemokraternas Mikael Oscarsson tycker att Reinfeldts öppning är positiv.

– Vi ser redan nu att behoven i försvaret är stora.

”Vill avvakta”

Centerns försvarspolitiske talesperson Staffan Danielsson tycker sig ha hört liknande tongångar från Reinfeldt tidigare i vår, till exempel vid Moderaternas Sverigemöte i Karlstad.

Centerpartiet har inte tagit ställning till om försvarsanslagen ska höjas, vare sig för 2014 eller på längre sikt.

– Vi vill avvakta försvarsberedningens omvärldsanalys och ha den som underlag både inför budgeten 2014 och försvarsbeslutet.

Danielsson tycker att debatten om brister i incidentberedskapen har varit för uppskruvad och betonar att det är Försvarsmaktens uppgift att anpassa den till behovet.

– Jag tycker vi ska ha lite sans och måtta. Det är ett stabilare läge i dag än under kalla kriget.

TT

Publisert: