Torskbrist i Östersjön

avBjörn Barr

NYHETER

Fiskekvoterna kan halveras 2015

Foto: Tryggve Karlsen/SCANPIX
Torsk

Torskbestånden i Östersjön ser ut att vara på nedgång igen.

Torsken leker i stort sett bara på ett enda ställe.

Nu föreslår havsforskare att fiskekvoterna halveras, skriver Dagens Nyheter.

Efter några år med positiv utveckling för torsken i Östersjön ser trenden ut att peka nedåt igen, skriver Dagens Nyheter. Fiskarna blir både magrare och mindre. Dessutom har antalet lekplatser för torsken minskat. I dag är det i stort sett bara Bornholmsdjupet som står för reproduktionen i Östersjön, enligt en studie från SLU.

Det internationella havsforskningsrådet ICES vill därför mer än halvera fångstkvoterna för nästa år. Från 83 000 ton till 37 800 ton.

Osäkert om Sverige minskar

För Sveriges del skulle det innebära att fiskeflottan i Östersjön – som redan plågas av överkapacitet – skulle få dra på sina fångster ytterligare.

Men det är osäkert om Sverige kommer att följa ICES rekommendation.

– Den konkreta frågan finns inget svar på i dag, först vill jag se vad kommissionen kommer med för förslag. När regeringen tar ställning till förslag om fiskekvoter är utgångspunkten hur vi ska få ett maximalt hållbart uttag av en fiskart, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) till Dagens Nyheter.