"Miljövänliga" partiet släpper ut mest avgaser

NYHETER

"Vi älskar bilar", säger Centerpartist

Foto: Centerns Anders W Jonsson.

Centerpartiets riksdagskandidater släpper ut mest bilavgaser.

Ändå beskriver de sig som det miljövänligaste alternativet i valet.

– Vi älskar bilar, säger Anders W Jonsson (C).

I Aftonbladets Valkompass ingår 600 riksdagskandidater med stor chans att komma in i riksdagen. En granskning av deras bilinnehav visar att åtta av tio C-kandidater har bil, mot bara två av tio Fi-kandidater. Miljöpartisterna ligger i mitten av listan: hälften av MP-kandidaterna är bilägare.

Anders W Jonsson, som är Centerpartiets gruppledare i riksdagen kör själv en Volvo XC90 från 2012. Hans förklaring till den höga biltätheten i partiet:

– Det är direkt kopplat till var man bor. På landsbygd och i mindre tätorter är man helt beroende av bil.

Är det inte ett problem att C-kandidaterna kör så mycket bil?

– Vi älskar bilar och tycker att Sverige inte fungerar utan bilen. Däremot avskyr vi avgaserna. Därför går vår politik ut på att se till att vi får klimatsmarta bilar, inte att förbjuda bilar.

Så Miljöpartiets politik är bilovänlig?

– Definitivt. Deras politik handlar om att kraftigt höja bensin- och dieselpriset. Det vore förödande för den svenska glesbygden och landsbygden, säger Anders W Jonsson.

Inom konkurrerande Miljöpartiet är verklighetsbeskrivningen annorlunda. Så här säger billöse MP-kandidaten Björn Lindgren från Östersund om skillnaden i bilinnehav mellan kandidaterna för C och MP:

– Jag tror det beror på att fler Miljöpartister än Centerpartister väljer kollektivtrafik när det går. MP är också extra starka i storstäderna, där det är enklare att klara sig utan bil.

Är det ett problem för miljön och klimatet att hälften av Miljöpartisterna har bil?

– Det handlar om hur man använder sin bil. Om man använder den när det krävs, och sedan åker kollektivt ser jag det inte som något problem. Det är ganska få att hälften av Miljöpartisterna har bil.

Anders W Jonsson anser att höjda bensin- och dieselpriser vore förödande för landsbygden?

– Vi jobbar också för en klimatsmart fordonsflotta. Ett sätt att nå dit är att höja koldioxidskatten, då får vi in pengar att satsa på gröna drivmedel. Det största hotet mot landsbygden är om vi är fast med bensin- och dieselbilar i framtiden när tillgången på olja minskar och priset går upp rejält.

Victoria Kawesa från Feministiskt initiativ har ingen bil. Hon förklarar Fi-kandidaternas låga bilinnehav:

– Många som är med i Fi har låga inkomster. Trots att många av oss är högutbildade - det gäller också mig - så har jag på grund av diskriminering och rasism haft svårt att få jobb.