Attendo: Inget märkligt

NYHETER

Debatten om vinster i välfärden beskriver Attendo som en risk.

Samtidigt ser man inget problem i att man undviker skatt.

– Det är inget märkligt med det, säger Mårten Lewander, kommunikationsdirektör på Attendo.

Vilken betydelse har skattefrågan för upplägget av er bolagsstruktur?

– Ingen alls. Vi samlar vinster och förluster från olika dotterbolag i koncernen och kvittar dem mot varandra. Om det uppstår en vinst i koncernen så beskattas den, oberoende av bolagsstrukturen. Exakt vilken enhet som skattar beror på var vinsten uppstår. Det spelar ingen roll vare sig för oss eller för Skatteverket vilken enhet som beskattas, säger Mårten Lewander, kommunikationsdirektör på Attendo.

Samtidigt har ni stora ränteutgifter som ni betalar.

– Det är en del av kostnaderna vi har. Det är inget märkligt med det.

Vad säger ni om Företagsskattekommitténs förslag om att begränsa avdragsrätten för externa banklån?

– Vi följer de skatteregler som gäller. Vi har ingen kommentar till det.

Bolaget redovisar den pågående debatten om vinster i välfärden som en risk i sin årsredovisning: "Attendos tillväxtmöjligheter är beroende av opinion och politikers syn på hur vård och omsorg ska bedrivas".

Hur mycket satsar ni på att verka för den frågan politiskt?

– Vi har inga heltidsanställda som arbetar med att driva frågan, men vi tycker det är viktigt att bidra med fakta och delta i debatten, säger Mårten Lewander.