Världen försöker fixa fred - Israel och palestinierna vägrar

NYHETER

I flera årtionden har omvärlden gjort stora ansträngningar för att lösa Palestinakonflikten och skapa fred.

Som tack har israeler och palestinier gång på gång vänt världssamfundet ryggen.

Är det rentav dags för utomstående att sluta bry sig och låta parterna slåss till de tröttnar?

Bortsett från Oslo-avtalet 1993 som enda ljuspunkt så har de internationella fredsansträngningarna inte åstadkommit mycket. Snarare har den internationella opinionen blivit en arena för Israel och palestinierna att spegla sig i. Att söka stöd för alltmer ohållbara ståndpunkter och för fortsatt strid.

Israel bildades 1948 med stöd av FN trots att landremsan var full av bofasta palestinier. Förmodligen hade det aldrig skett i dag, men det är ett faktum sedan snart 70 år. Nu bor här sex miljoner judar och fem miljoner palestinier (inkluderat Gaza och den ockuperade Västbanken). Ingen av dem är av lätt insedda skäl beredda att flytta.

Den judiska staten har med stor framgång utkämpat ett antal krig för att försvara sin existens. Landets befolkning har gjort Israel till ett föregångsland på många sätt. Mer demokratiskt än någon av sina arabiska grannar.

Utplåna

Israel är en realitet vare sig man gillar det eller inte.

Att då som Hamas driva kravet på att Israel ska utplånas som stat är inte bara orealistiskt. Att hålla en sådan dröm vid liv är att svika sin egen befolkning. PLO har gjort det enda rätta, erkänt Israels rätt att existera inom erkända och säkra gränser. Att båda folken ska kunna leva i fred sida vid sida måste vara utgångspunkten för alla förhandlingar.

Israel ockuperar sedan 1967 Västbanken vilket inneburit omfattande trakasserier och förtryck av den palestinska befolkningen. Genom att ständigt bygga nya judiska bosättningar på ockuperad mark försvårar Israel varje fredsansträning. Det är Västbanken som är grundstommen i en palestinsk stat.

Ett antal amerikanska presidenter och utrikesministrar har lagt ner sin själ för att nå ett fredsavtal, om inte annat för att bli historiska. För att inte tala om alla andra fredsförsök från Norge, EU och ett antal andra spelare.

Saknar mod

Men när man närmat sig mållinjen är det alltid någon av sidorna som backat. Som inte velat göra den där sista eftergiften för att åstadkomma fred. Israeliska och palestinska ledare har saknat det mod som krävs. Det finns ingen Nelson Mandela-typ i något av lägren.

Hellre fortsätter de med ockupationen och den väpnade kampen. Hellre låter de sina befolkningar fortsätta att infekteras av hat och fientlighet.

Israel har med de militära framgångarna i ryggen blivit alltmer arroganta. Numera är man inte ens en seriös partner i fredförhandlingar om en permanent lösning.

Israels nuvarande premiärminister Benjamin Netanyahu bidrog till att torpedera Oslo-avtalet och har sedan dess fortsatt att sabotera en tvåstatslösning där Israel och ett fritt Palestina lever sida vid sida. Utan att komma med några andra hållbara alternativ.

Israel vill gärna ha fred men bara på sina egna villkor. Annars får det vara. De vet att de är militärt överlägsna.

Offerroll

Israel och palestinierna har gång på gång visat att de inte klarar av att på egen hand lösa konflikten. Men när omvärlden satsar stora resurser på att hjälpa dem så fortsätter de att älta gamla oförätter och sätter käppar i hjulet istället för att visa fredsvilja.

Palestinierna odlar envist sin offerroll. Israel rollen som den överlägsne på alla plan. Och så skyller de på varandra.

Man vill skrika åt dem: Ta er samman. Väx upp. Lös era problem som vuxna människor.

Samtidigt måste man visa respekt för att det är ett antal smärtsamma beslut som måste tas för att möjliggöra fred. Men någon gång måste det ske om konflikten ska få ett slut.

Motprestation

När det senaste kriget i Gaza tar slut kommer det internationella samfundet att rusa dit för att bygga upp alla de civila byggnader som Israel bombat sönder. Bara för att åter få se dem raseras i nästa krig om ett år eller två. Hur länge ska omvärlden bidra med pengar så att parterna kan fortsätta sin oförsonliga konflikt? Utan att begära någon motprestation.

Israel måste sluta bygga bosättningar och ge upp en del av Jerusalem.

Palestinierna måste ge upp kravet om att alla deras landsmän som flydde 1948 och deras efterkommande ska få återvända till sina gamla hem i Israel.

Orealistiska krav förlänger lidandet. Alla dessa liv som spills i bombningar, terrordåd och under ockupationen. Om fler palestinier och israeler lyssnade på moderata krafter istället för på extremister så skulle en lösning inte vara så långt borta.