Inför vårbudgeten - hårda krav på Löfven från facket

Regeringens budget föll och den planerade höjningen av a-kassan gick om intet.

Nu sätter flera tunga aktörer hård press på Stefan Löfven att få med reformen redan i vårens ändringsbudget.

– Det är ett absolut krav från oss att ersättningen höjs i år, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

När finansminister Magdalena Andersson (S) i höstas presenterade den nya regeringens första budget, som man förhandlat fram med Vänsterpartiet, fanns en förstärkning av arbetslöshetsförsäkringen med.

Taket i a-kassan, i dag 18 700 kronor i månaden före skatt, har inte höjts sedan 2002. Frågan har länge varit omdiskuterad, då allt färre arbetslösa får ut 80 procent av sin lön i ersättning. Enligt en färsk rapport från Arbetslöshetskassornas Samorganisation är siffran i dag bara nio procent.

– Vi har länge varit oroade över att arbetslöshetsförsäkringen urholkas så kraftigt. Den ger inte längre ekonomisk trygghet vid perioder av arbetslöshet, säger Melker Ödebrink, organisationens kanslichef.

Enligt regeringens planer skulle taket i a-kassan höjas till 25 025 kronor från och med den första maj i år. Under de första 100 dagarna skulle dagsersättningen höjas till max 910 kronor, för att därefter sjunka till som mest 760 kronor.

Budgeten föll

Beskedet applåderades av många, bland annat LO och TCO. De sistnämnda firade med att bjuda in till tårtkalas.

Men glädjen byttes snabbt till besvikelse när Stefan Löfvens budget föll i riksdagen.

Med decemberöverenskommelsen på plats står det dock klart att regeringens framtida budgetar kommer att gå igenom, med början i vårens ändringsbudget. Höjningar av inkomstskatterna går dock inte att göra förrän vid årsskiftet, vilket innebär att Löfven och Andersson måste leta pengar på annat håll.

Än så länge är det oklart när en höjning blir aktuell.

Men trycket är oerhört stort på att förändringen ska prioriteras och genomföras så fort som möjligt.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson säger att reformen är den allra viktigaste för facket.

– Magdalena Andersson måste lösa finansieringen. Inkomstskatten får man ju inte höja under året så det blir naturligtvis en avvägning, men under året ska den höjas till 910 kronor, det är ett absolut krav från oss, säger han.

Hårda fackliga krav

Han lyfter fram att julens överenskommelse mellan regeringen och Alliansen underlättar frågan.

– Den säger ju att regeringen ska få lägga sin budget och att den inte ska röstas ner. I just den här frågan är det dessutom flera borgerliga partier som är för att man ska höja a-kasseersättningen.

TCO:s ordförande Eva Nordmark säger att en höjd a-kassa är den mest prioriterade frågan även för tjänstemannafacken.

– Vi har ett läge där a-kassan har släpat efter under lång tid. Vi behöver en arbetslöshetsförsäkring som stödjer omställning på svensk arbetsmarknad. Varje dag som nu går är det anmärkningsvärt att vi inte kan få till stånd en höjning, säger hon.

Finansminister Magdalena Andersson säger att det är för tidigt att slå fast vad som ska prioriteras i vårändringsbudgeten.

– Regeringen vill höja taket i a-kassan, det är centralt och viktigt men exakt när och hur vi tänker göra det får vi återkomma till. Vi har precis inlett arbetet med vårändringsbudgeten.

Arbetslöshetsförsäkringen

Sedan mars 2007 gäller följande regler:

• Dag 1-200 kan den arbetslösa få ut max 80 procent av sin lön.

• Dag 201-300 kan den arbetslösa få ut max 70 procent av sin lön.

• Dag 201-450 kan den som har barn under 18 år få ut max 70 procent av sin lön.

Den högsta dagpenningen under hela ersättningsperioden är 680 kronor per dag.

Sedan 2002 finns ett lönetak på 18 700 kronor i månaden, 80 procent av det är 14960 kronor före skatt, det är alltså den högsta ersättningen som går att få.

Grundbeloppet, som inte är inkomstrelaterat, är högst 320 kronor per dag.

Den som vid dag 300 (450 för de med barn under 18 år) uppfyllt ett nytt arbetsvillkor beviljas en ny period om 300 dagars ersättning. Denna ersättning utgår i regel med 65 procent av tidigare ersättningsbelopp.

I regeringens budget, som föll i riksdagen, var följande förändringar föreslagna från och med 1 maj 2015:

• Dag 1-100 kan den arbetslösa få ut max 80 procent av sin lön. Ersättningen höjs från max 680 kronor per dag till max 910 kronor per dag.

• Dag 101-200 kan den arbetslösa få ut max 80 procent av sin lön, men max 760 kronor per dag.

• Dag 201-300 kan den arbetslösa få ut max 70 procent av sin lön, men max 760 kronor per dag.

• Dag 201-450 kan den som har barn under dag 200-450 få ut max 70 procent av sin lön, max 760 kronor per dag.

• Grundbeloppet ska höjas från 320 till 350 kronor per dag.

• Förslaget innebär att lönetaket i a-kassan höjs från 18 700 kronor i månaden till 25 025 kronor.

• Det föreslås i budgetpropositionen ingen ändring av nuvarande avtrappning av ersättningsnivån från 80 procent till 70 procent efter 200 dagar och avtrappningen till 65 procent efter 300 dagar.

Publisert: