Polisens kvinnoregister

Polisen missade larm om kvinnoregistret

Av: 

Erik Melin

NYHETER

Polisens högsta ledning fick larm om det så kallade kvinnoregistret för mer än två år sedan.

Men de missade flera av dem.

Ekot har under de senaste månaderna avslöjat flera uppgifter om det så kallade kvinnoregistret vid Södertörnspolisen i Stockholm. Ett register i vilket kvinnor som misshandlats eller hotats i nära relationer listfördes med uppgifter om bland annat religion och etnicitet. Om vissa av kvinnorna skrevs också kortare omdömen.

Avslöjandet har fått stor uppmärksamhet i medier och Aftonbladet har skrivit flera artiklar om registret.

Polisledningen har hävdat att man inte känt till registret.

I dag avslöjar dock Ekot att Polisens högsta ledning fick detaljerade uppgifter om registret – redan för mer än två år sedan. I dokument framgår att de mottog larm om uppgifterna av en polis vid Södertörnspolisen.

Utredning försvann spårlöst

Kriminalinspektören Kickis Åhre Älgamo skickade 2012 ett mejl till polischeferna. Hon hade då en ledande befattning i brottsoffergruppen i Södertörn. I sitt första brev till sina chefer skriver hon:

"Så sent som i mitten av mars 2012 såg jag hur de i Södertörns lokaler arbetade med uppgifter som är att anse som känsliga personuppgifter. […] och nu lagras bland annat i datafiler."

Brevet skickades vidare till polisens internutredningar. Men fallet lades ned redan efter en dag. Först efter att Älgamo skickat flera brev så tog en åklagare beslut om att inleda en förundersökning. Men utredningen försvann spårlöst från polisens datasystem.

– Jag vet inte riktigt vad som hände här. Den som har mottagit eller haft att hantera det här beslutet har missat att lägga in i vårt system. Det har alltså inte öppnats igen hos oss, säger Jan Friberg, samordnare på internutredningsenheten hos polisen, till Ekot.

”Mycket känslig karaktär”

Först fyra månader senare kom en utredning igång, men då hände i princip ingenting på ytterligare nio månader. Inte förrän i september 2013 kallades Älgamo till förhör i vilket hon presenterar uppgifterna som sedermera blivit kända i Ekots avslöjanden – Excelfilerna med anteckningar om målsäganden och tveksamma databaser.

– Det här är personuppgifter av känslig karaktär. Det är alltså av mycket känslig karaktär eftersom det också är målsägares sårbarhetsfaktorer. Det är, ska man säga, data, upprättade register eller en databas - eller vad man nu benämner det vid, hörs hon säga i en inspelning från förhöret.

Polischef vägrar kommentera

Trots förhöret lades utredningen ned. Senare bedömde Centrala Etikprövningsnämnden att ärendet hörde hemma hos Datainspektionen då fallet handlade om känsliga personuppgifer.

Biträdande länspolismästaren Ulf Johansson fick i uppdrag att skicka vidare ärendet till Datainspektionen – men det kom aldrig fram och ärendet glömdes bort.

Ekot får inte prata med Ulf Johansson, i dag chef för hela Stockholmsregionen, utan hälsar via presschefen Varg Gyllander:

– Nej. Inte när det ligger tre utredningar som pågår samtidigt i helt olika spår. Av det skälet så vill han inte ställa upp.

I ett mejl till Aftonbladet skriver han också att det var polisledningen som initierade internutredningarna för två år sedan, innan åklagare lade ner dem.

ANNONS EXTERN LÄNK

Nu fortsätter sommarrean hos Åhléns – 50 % rabatt på kläder och inredning

Åhlens

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Polisens kvinnoregister

Brott

Polisen (myndighet)

Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen)