Forskare: Extraval strider mot lagen

1 av 2
Stefan Löfvens beslut att utlysa extraval strider mot lagen - och borde dras tillbaka.
Det skriver forskaren Björn Hasselgren på SvD Brännpunkt och efterlyser en granskning från Konstitutionsutskottet.
– Det är inte aktuellt än, säger KU:s ordförande Anders Norlén till Aftonbladet.
NYHETER

Stefan Löfvens beslut att utlysa extraval strider mot lagen - och borde dras tillbaka.

Det skriver forskaren Björn Hasselgren på SvD Brännpunkt och efterlyser en granskning från Konstitutionsutskottet.

– Det är inte aktuellt än, säger KU:s ordförande Anders Norlén till Aftonbladet.

Efter att regeringens budget röstades ner gav Löfven besked om att nyval ska hållas.

Ett förhastat beslut, enligt Björn Hasselgren, forskare på KTH.

I en debattartikel på SvD Brännpunkt går Hasselgren till hård attack mot beslutet.

"Det är ett förhastat ­besked som inte bara är olämpligt utan också sanno­likt står i strid med förarbetena till bestämmelserna i vår viktigaste lag: regeringsformen. Beslu­tet bör inte fattas. Om det fattas bör det bli före­mål för en prövning av konstitutionsutskottet (KU) innan det verkställs", skriver han.

Bryter mot andan i regeringsformen

Enligt Hasselgren ska extraval endast utlysas i "yttersta nödfall". Istället borde Löfven ha lämnat in sin avskedsansökan och fört frågan om regeringbildning tillbaka till riksdagen. I regeringsformen ges riksdagen fyra försöka att få fram en ny regering. Om det misslyckas blir det automatiskt extraval. 

"Det är svårt att befria sig från intrycket att statsministern både tillträtt sitt ämbete och utövat detta på ett sätt som inte står i överensstämmelse med andan i regeringsformen", skriver Hasselgren och menar att beslutet bör dras tillbaka.

"Inte aktuellt än"

Om inte bör riksdagens Konstitutionsutskott granska beslutet innan extraval hålls, skriver Hasselgren.

Socialdemokraternas presschef, Håkan Gestrin, ifrågasätter däremot Hasselgrens kunskap på området.

Enligt honom har Hasselgren främst utmärkt sig som regiondirektör på Banverket. Dessutom har han tidigare uttryckt åsikter som ligger i linje med Alliansens politik, menar han.

Anders Norlén, KU:s ordförande, ställer sig även han avvaktande till kravet.

– Det är ett intressant resonemang han för. Samtidigt åberopas en en detaljerad juridisk analys som går tillbaka till lagens förarbeten. För att jag ska kunna säga något vill jag gå tillbaka till samma källor, säger han.

Är det något du planerar att göra?

– Det pågår en debatt om det här var ett lämpligt steg eller inte. Men att just den här artikeln kommer föranleda mig att företa något tror jag inte.

Men kommer du granska argumenten?

– Om det är så att någon riksdagsledamot anmäler det här till granskning får vi göra som vi brukar. Då tar vårt kansli fram ett underlag och vi för en diskussion. Sedan tar vi ställning. Men det är inte aktuellt än.

ARTIKELN HANDLAR OM